Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil

Revue Theofil

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Revue Theofil - revue pro život z víry
Domovská stránka: http://revue.theofil.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 22
Jmenné ID: theofil
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 24. září 2019 10:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: 24. září 2019 10:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 24. září 2019 10:35

Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty

Co vlastně uctíváme, vzdáváme-li úctu Nejsvětějšímu Srdci? A jaké má tato úcta teologické základy a biblická východiska? Na to ve stručnosti odpovídá druhá část textu o úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Revue Theofil | 28. června 2019 12:05 |

O ranách Pána Ježíše

Není snad svatého, který by nezaslechl hlas Božího Srdce, jenž promlouvá skrze ústa rány v tomto boholidském Srdci. Jednou z takových svatých je též italská kapucínská stigmatizovaná mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Revue Theofil | 26. června 2019 16:05 |

Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty

Úcta k Srdci Ježíšovu není nějakou dobovou a přežitou sentimentální zbožností z doby ač nedávné, přesto minulé, ale je naší odpovědí na Boží pozvání vstoupit skrze otevřenou ránu v probodeném Srdci vtěleného Boha do jeho i našeho Ráje. K přehledu, kudy a jak se ubíraly …

Revue Theofil | 26. června 2019 03:05 |

Eucharistie přepodobňuje v Boha

Eucharistie sdílí takovou moc, jakou je sám Bůh, protože v eucharistii přijímáme samotného Boha, který se stal člověkem a který skrze eucharistii činí to, aby nás, přijímající eucharistii, přepodobnil v Sebe, v Boha, k čemuž se v následujícím úryvku vyjadřuje velký světec …

Revue Theofil | 18. června 2019 03:05 |

Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna

Ve čtvrtém století probíhal teologický zápas o správné terminologické uchopení tajemství Nejsvětější Trojice. Mezi nejvýznamnější "zápasníky" té doby patřili tzv. kappadočtí otcové, z jejichž okruhu pochází mj. "List 38.", týkající se právě zmíněného zápasu a známý též pod …

Revue Theofil | 16. června 2019 03:05 |

O seslání Ducha Svatého

Svatá mystička Brigita Švédská (+1373) potvrzuje tu známou pravdu, že Duch Svatý může vejít jedině tam, kde je pro něj v duši člověka uvolněno a připraveno místo.

Revue Theofil | 10. června 2019 09:05 |

O seslání Ducha Svatého

Svatá mystička Brigita Švédská (+1373) potvrzuje tu známou pravdu, že Duch Svatý může vejít jedině tam, kde je pro něj v duši člověka uvolněno a připraveno místo.

Revue Theofil | 10. června 2019 07:05 |

Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice

Všechno, co stvořil Bůh, nese jeho stopu, ze všeho nejvíc pak člověk, který je korunou tvorstva a obrazem samotného Boha: Boha, který je společenstvím Tří Osob. Proto i člověk odráží tuto skutečnost a je stvořen jako společenství osob, které vyjadřuje bytostné společenství …

Revue Theofil | 9. června 2019 03:05 |

O seslání Ducha Svatého

Svatá mystička Brigita Švédská (+1373) potvrzuje tu známou pravdu, že Duch Svatý může vejít jedině tam, kde je pro něj v duši člověka uvolněno a připraveno místo.

Revue Theofil | 5. června 2019 11:05 |

Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

"Láska k Marii je vnitřní složka lásky k Ježíšovi, a myslet si, že zájmy obou mohou stát proti sobě, znamená, že nerozumíme Ježíši nebo zbožnosti, jakou jsme mu povinni," objasňuje podstatu mariánské úcty anglický oratorián Frederick William Faber (+1863).

Revue Theofil | 4. června 2019 09:05 |

Seslání Ducha Svatého

Co Bůh udělil Panně Marii v okamžiku Zvěstování, to udělil Církvi o Letnicích: totiž plodnost svého Svatého Ducha, aby Církev ve svém lůně nesla Krista světu a byla sama působením Ducha v Krista proměněna.

Revue Theofil | 3. června 2019 03:05 |

"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"

Sv. Cyril Alexandrijský (+444) zdůrazňuje a vysvětluje slova samotného Pána Ježíše, proč on musel po svém vzkříšení opět vystoupit tam, odkud k nám sestoupil, totiž ke svému Otci. A tím důvodem je, aby nám mohl seslat svého Ducha, který věřícím v Krista udělí věčný život, …

Revue Theofil | 31. května 2019 11:05 |

"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"

Sv. Cyril Alexandrijský (+444) zdůrazňuje a vysvětluje slova samotného Pána Ježíše, proč on musel po svém vzkříšení opět vystoupit tam, odkud k nám sestoupil, totiž ke svému Otci. A tím důvodem je, aby nám mohl seslat svého Ducha, který věřícím v Krista udělí věčný život, …

Revue Theofil | 31. května 2019 04:05 |

"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"

Sv. Cyril Alexandrijský (+444) zdůrazňuje a vysvětluje slova samotného Pána Ježíše, proč on musel po svém vzkříšení opět vystoupit tam, odkud k nám sestoupil, totiž ke svému Otci. A tím důvodem je, aby nám mohl seslat svého Ducha, který věřícím v Krista udělí věčný život, …

Revue Theofil | 26. května 2019 03:05 |

Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

"Láska k Marii je vnitřní složka lásky k Ježíšovi, a myslet si, že zájmy obou mohou stát proti sobě, znamená, že nerozumíme Ježíši nebo zbožnosti, jakou jsme mu povinni," objasňuje podstatu mariánské úcty anglický oratorián Frederick William Faber (+1863).

Revue Theofil | 18. května 2019 14:05 |

Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

"Láska k Marii je vnitřní složka lásky k Ježíšovi, a myslet si, že zájmy obou mohou stát proti sobě, znamená, že nerozumíme Ježíši nebo zbožnosti, jakou jsme mu povinni," objasňuje podstatu mariánské úcty anglický oratorián Frederick William Faber (+1863).

Revue Theofil | 15. května 2019 08:05 |

Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4) - Nalezení smyslu (logos) všech věcí

Kontemplace je takovým způsobem poznání, kterým jako jediným lze pravdivě poznat jak Boha, tak i veškerou stvořenou skutečnost, která ve svém základě na Boha pouze odkazuje. Kontemplovat totiž znamená vidět pohledem Božím.

Revue Theofil | 15. května 2019 03:05 |

Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

"Láska k Marii je vnitřní složka lásky k Ježíšovi, a myslet si, že zájmy obou mohou stát proti sobě, znamená, že nerozumíme Ježíši nebo zbožnosti, jakou jsme mu povinni," objasňuje podstatu mariánské úcty anglický oratorián Frederick William Faber (+1863).

Revue Theofil | 11. května 2019 03:05 |

Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky

"Ať žije Ježíš, jehož smrt zjevuje, jak silná je láska!" provolává svatý ženevský biskup František Saleský (+1622) při pohledu na Ukřižovaného Boha.

Revue Theofil | 10. května 2019 07:05 |

Jedině od Boha je naše spása

Svým vzkříšením nám vtělený Bůh vydobyl i naše vzkříšení, tedy těm, kteří v Něho uvěřili, čímž naprosto odzbrojil a přemohl smrt i satana. Jen od Vzkříšeného je naše spása, neboť On je Bůh a zachránce a nápravce naší padlé lidské přirozenosti a přemožitel toho, který ji až …

Revue Theofil | 10. května 2019 07:05 |

Hlas Boha za denního vánku

Bůh opět vstoupil do zahrady, aby nalezl svého člověka a navrátil ho opět Bohu.

Revue Theofil | 10. května 2019 07:05 |

... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok

Bůh dokáže dokonce i náš hřích využít a obrátit pro naše požehnání, obrátíme-li se ovšem od hříchu k Bohu, abychom byli schopni toto požehnání Boha přijmout: ostří našeho hříchu, zhmotnělé ve vojákově kopí, se stává klíčem, který odemyká stavidla Božího požehnání, lásky, …

Revue Theofil | 8. června 2018 03:05 |

Vzývání Nejsvětější Trojice

Švýcarská mystička Adrienne von Speyr (+1967) nás ve svém komentáři ke mši svaté v díle "Die heilige Messe" učí mj. tomu, že "veškerý obsah liturgického konání lze pochopit výlučně ve světle trojjediného jednání Boha", a proto je mše počínána vyznáním Nejsvětější Trojice …

Revue Theofil | 3. června 2018 19:05 |

"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Slunce ze Slunce - celý Bůh a nic méně: to je nám dáváno v eucharistii, jak nás o tom na základě Božího poučování zpravuje sv. Kateřina Sienská (+1380) v úryvku ze svého stěžejního díla "Dialog s Boží prozřetelností".

Revue Theofil | 3. června 2018 06:05 |

Vzývání Nejsvětější Trojice

Švýcarská mystička Adrienne von Speyr (+1967) nás ve svém komentáři ke mši svaté v díle "Die heilige Messe" učí mj. tomu, že "veškerý obsah liturgického konání lze pochopit výlučně ve světle trojjediného jednání Boha", a proto je mše počínána vyznáním Nejsvětější Trojice …

Revue Theofil | 24. května 2018 03:05 |

Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Realita Boha Trojice není lidským konstruktem, ale byla zjevena díky jedné ze tří Božských Osob: díky Synovi, který se stal "pro nás a pro naši spásu" člověkem Ježíšem Kristem. A právě do této trojiční reality jsme jako křesťané nořeni při křtu, jak dosvědčuje svatý biskup …

Revue Theofil | 21. května 2018 03:05 |

Jak Bůh sebe chválí a zpívá

Německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.) předestírá věčný chvalozpěv Trojjediného, jak jej zaznamenala do svého spisu "Tekoucí světlo Božství".

Revue Theofil | 19. května 2018 06:05 |

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby

"Beze mne nemůžete činit nic," říká Pán Ježíš Kristus (srov. J 15,5), a proto nám sesílá svého Ducha, který nás učí modlitbě, jež nemá konce, neboť taková modlitba je naší účastí na trialogu trojjediného Boha, v němž má svůj zdroj a z něhož bere i sílu k neomylnému …

Revue Theofil | 17. května 2018 03:05 |

Duch Svatý - Boží Oheň

Vlivný skotský středověký teolog Richard od Sv. Viktora (+1173) ve svém díle neprokazuje jen teologickou kompetentnost, ale i duchovní zanícení, podobně jako v následujícím drobném úryvku o Duchu Svatém z jeho slavného díla "O Trojici" ("De Trinitate").

Revue Theofil | 14. května 2018 03:05 |

Mariánský rozměr tereziánského Karmelu

Jako je neoddělitelný Boží Syn od Panny Marie, podobně je neoddělitelná kontemplace od mariánské úcty, a proto je tato úcta k Panně Marii neoddělitelná i od kontemplativních řádů, např. karmelitánského, jak nás o tom ve vztahu k reformě tohoto řádu podle Terezie z Avily …

Revue Theofil | 11. května 2018 03:05 |