Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Eucharistie přepodobňuje v Boha

Eucharistie přepodobňuje v Boha

Eucharistie sdílí takovou moc, jakou je sám Bůh, protože v eucharistii přijímáme samotného Boha, který se stal člověkem a který skrze eucharistii činí to, aby nás, přijímající eucharistii, přepodobnil v Sebe, v Boha, k čemuž se v následujícím úryvku vyjadřuje velký světec …

Importováno: 18. června 2019 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2760