Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2)

Miluje-li kdo Krista, miluje rovněž Eucharistii, neboť ta je samotným Pánem pod způsobou chleba a vína, aby posilovala naši lásku k Bohu i k bližnímu. Sv. František z Assisi (+ 1226) patří k nejzářnějším příkladům této "eucharistické lásky", jak se můžeme přesvědčit např. z …

-Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad ...

Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad dary?Sir 18,17

Vatikánský magazín 785 (19.10.2014) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Moderní papež: Papež František blahořečil Pavla VI., papeže, který dokončil II. Vatikánský koncil a již od svého působení jako arcibiskup Milána „usiloval pomáhat věřícím žít evangelium v souladu s moderní dobou“. Připomíná to i historička Giselda Adornato. Trpělivost a …

Bůh nemá strach z novot

Homilie papeže Františka při beatifikaci Pavla VI. na závěr mimořádného zasedání biskupské synody o rodině, nám. sv. Pavla.

Pavel VI. byl neohroženým zastáncem misií

Na závěr této slavnostní bohoslužby bych rád pozdravil poutníky pocházející z Itálie a dalších zemí a zejména oficiální delegace.

Duch svatý vždycky řídil tuto loďku

Promluva papeže Františka na závěr zasedání synodu, aula Pavla VI.

Informace, které si pouštíme k tělu, nás ovlivňují

"Evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti." (1Sol 1,5)

Na synodě to není jako v parlamentu...

Rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem, který Českou biskupskou konferenci zastupuje na mimořádné synodě o rodině.

Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí

Základní zákon duchovního růstu zní: nikoli období klidu a odpočinku, nýbrž zkoušky jsou těmi rozhodujícími okamžiky pokroku. Kupředu postupujeme jen díky překonávání krizí. Skleník není prostředím pro duchovní růst.

Hledáte v Praze bohoslužbu?

Mnoho lidí (alespoň někdy) navštíví hlavní město. Jak nalézt bohoslužbu v místech, kde se právě nalézáte a v příhodný čas? Arcibiskupství pražské vychází těmto potřebám vstříc - spustilo novou vylepšenou verzi Katalogu pro veřejnost.

Jak se vypořádat se stresem

Stres slouží dobře v případě, že vystupňuje tvou kreativitu, odvahu a chuť žít. Tvé tělo si ovšem nepřeje setrvávat v trvalém krizovém stavu. Trvalý stres poškozuje tvou duševní pohodu.

-Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a ...

Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.Ez 36,26

Skotští biskupové proti předpokladu souhlasu s dárcovstvím orgánů

Skotští katoličtí biskupové mají námitky k navrhovanému zákonu, který by předpokládal souhlas s dárcovstvím orgánů. Úřad katolických biskupů sice tvrdí, že

Nigérie: Křesťané, ale i muslimové prchají před Boko Haram

Několik kostelů je v troskách a desítky tisíc lidí, převážně křesťanů, prchají před Boko Haram,“ řekl agentuře Fides P. Patrick Tor Alumuku, pracovník zodpovědný za

Bioetika, biotechnologie a biomedicína

KNIHA - Josef Petr Ondok: Bioetika, biotechnologie a biomedicína. Triton, Praha 2005, 214 s., ISBN: 80-7254-486-1.

Církev-Nevěsta očekává svého Ženicha

Doposud jsme mluvili o církvi, o naší svaté matce církvi hierarchické, o putujícím lidu Božím. Dnes si položme otázku: co bude nakonec s lidem Božím? Co bude s každým z nás? Co máme očekávat?

-Temná ...

Temná komoraMistrně napsaná kniha. Zvláště třetí povídka jakoby ukazovala, že zřejmě až generace vnuků hledá a touží po skutečném vyrovnání a pravdě. Ta generace, která už nemůže znát všechny souvislosti a okolnosti a zároveň se na ně vymlouvat a sebe omlouvat, která už …

Nechceme Terezii z Avily!

Do kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v doprovodu provinciála karmelitánů, otce Angela de Salazar. Zástup řeholnic je už očekával. Příchozí přivítaly křikem a dupáním. Volaly: „Nechceme novou řeholi! Nechceme řeholi poustevníků!“ „Nechceme Terezii od Ježíše!“

-Na Radiu Proglas mimo jiné uslyšíte ... ...

Na Radiu Proglas mimo jiné uslyšíte ...

Jezuité na biskupské synodě o rodině

Vatikán. Mimořádné biskupské synody o rodině, která se již druhým týdnem koná ve Vatikánu, se účastní také několik členů jezuitského řádu. Jeho generální představený Adolfo Nicolás SJ patří mezi šest prelátů, které papež František pověřil vypracováním souhrnné zprávy ze …

starší články …
OK