Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Papež František a Bůh, který překvapuje

U příležitosti 78. narozenin, které papež František slavil ve středu 17. prosince, a prvního výročí svatořečení sv. Petra Fabera přinášíme překlad rozhovoru s jedním z papežových nejbližších spolupracovníků, jeho spolubratrem Federikem Lombardim. Od roku 2006 stojí tento …

nové! Jesuit.cz | dnes 05:05 |

-Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se ...

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!Iz 45,8

Rodina: Nazaret

Nedávno skončená biskupská synoda o rodině byla první etapou cesty, která skončí v říjnu příštího roku dalším zasedáním na téma „Povolání a poslání rodiny v církvi a ve světe“. Tuto cestu má doprovázet modlitbou a reflexí celý Boží lid.

Když se exil mění v exodus…

Papež František tak, jak ho dnes známe, by neexistoval bez dvou let intenzívní formace v jezuitském noviciátě argentinského města Córdoba a bez pozdějších dvou let “vnitřního očišťování”, která prožil v témže městě jako obyvatel tamního řeholního domu (Residencia Mayor) …

V modlitbě přináší Bůh do lidského nitra světlo

Bratr Roger z Taizé (odkaz na modlitba.cz)

Projevovat lásku za každou cenu?

K tomu, abychom mohli z celého srdce říci „ano“, musíme mít svobodu říci „ne“. Nikdo nemůže doopravdy milovat druhého člověka, pokud necítí, že má možnost nemilovat ho. Když svému manželskému partnerovi věnujete čas, lásku nebo otevřenost, je třeba, aby to bylo z vašeho …

Zima přináší novou hrozbu iráckým uprchlíkům před ISIS

Blíží se Vánoce, ale křesťané vyhnaní ze svých domovů v severním Iráku nemají náladu na oslavy. „Letošní svátky nebudeme slavit,“ řekla čtyřiadvacetiletá Randa Khaled, zatímco na klíně držela malé dítě. „Jak bychom je mohli slavit? Vždyť se nemůžeme ani umýt.“

Pákistán – Vánoční kampaň pro Asii Bibi

Missio-Aachen, německá sekce Papežských misijních děl, zahájila vánoční kampaň modliteb a solidarity na pomoc Asii Bibi, pákistánské křesťance, manželce a matce pěti dětí, která byla křivě obviněna z rouhání a hrozí jí trest smrti.

Turečtí muslimové oceňují papežskou návštěvu

„Turecký lid velice ocenil návštěvu papeže,“ řekla agentuře CNA Zeynet Cebeci Suvari, Ph.D. z univerzity Bogazici. „Jeho poselství bylo jasné: ,Záleží mi na vás, a proto jsem tady.’ Toto prosté gesto znamená velmi mnoho, i kdyby nic dalšího neřekl.“

Libanon truchlí nad úmrtím Saida Akla, velkého básníka a vzoru křesťanské víry

Význačné osobnosti politického a kulturního života a členové vlády zaplnili maronitskou katedrálu sv. Jiří v Bejrútu, aby uctili velkého spisovatele a člověka víry. Patriarcha Rahi vzdal hold muži, který vždy hledal Boží přítomnost a Kristovu tvář. Duch tohoto muže, který …

Vnitřní zákon čistoty se týká všech křesťanů

Letošní čtvrté číslo bulletinu Jezuité jsme věnovali řeholním slibům čistoty, chudoby a poslušnosti. Nad významem slibu čistoty se ve své úvaze zamýšlí také P. Jan Adamík SJ, zkušený exercitátor a magistr noviců ve společném česko-slovenském noviciátu v Ružomberku. Ze tří …

-Z nabídky třetího adventního týdne ...

Z nabídky třetího adventního týdne

-U Boha a u ...

U Boha a u lidíJe pro vás modlitba, kterou se tak často společně modlíme, stále záhadou a nepochopeným mysteriem? Pak také otčenáš je zde rozebrán řádek po řádku. Adrienne zde vypsala, jak každý verš rezonuje v jejím ženském srdci. Pokud jde o mysterium, pak je to mysterium …

Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí?

Mladí začali přijíždět ve větším počtu v letech 1958-1960. Nedělali jsme nic pro to, abychom je přitahovali, bylo to překvapení. Jak to, že jich k nám přichází tolik v době, kdy se tak málo mladých účastní modliteb v kostelích? Nemohli jsme je posílat pryč: přišli se …

Katolík-Stále ...

Stále pokračuje Adventní sbírka pro postižené ve stacionáři "Ruka pro život o.p.s.". Děkujeme za Vaši štědrost.

Obtížné oddíly Předních proroků

KNIHA - Prudký, M. - Heller, J. a kol., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 463 s. ISBN 978-80-7195-724-9.

O povinné verbalizaci

Jako by byly dva světy, ve kterých žijeme. Jeden je konkrétní a každý jednotlivec v něm prožívá osudy své i svých blízkých; a druhý je mediální a všichni jsou s ním konfrontováni abstraktně, více či méně.

S Ježíšem je doma radost

Adventní období nás už dva týdny vybízí k duchovnímu bdění, abychom připravili cestu Pánu, který přijde. Tuto třetí neděli nám liturgie podává další niterný postoj, se kterým toto čekání na Pána máme prožívat, totiž radost.

Vatikánský magazín 793 (14.12.2014) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

(článek nemá anotaci)

Matka Boží nejen navštívila národy Ameriky, ale zůstala s nimi

Homilie papeže Františka na mši ze svátku P. Marie Guadaloupské v bazilice sv. Petra.

starší články …
OK