Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Letní škola bláznů aneb jedinečné divadelně-duchovní rekolekce

Originální způsob duchovní obnovy nabízí „Škola bláznů“, která se uskuteční ve dnech 6. – 11. 8. 2017 v Drahotěšicích poblíž Českých Budějovic. Jedná se o duchovně-divadelní rekolekce nejen pro herce.

Jak ze srdce odpustit?

(článek nemá anotaci)

Vatikánský magazín 897 (20.2.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Tvář Krista v očích druhéhoČasopis jako most přes hraniceSrdce plné Boží láskyZnovuobjevení 26 mučedníkůNeviditelné poklady muzea 

Japonská misie německých jezuitů ve 20. století

Neprodyšné uzavření Japonska od ostatního světa skončilo až v první polovině 19. století. Zdálo se, že japonského křesťanství bude zcela vykořeněno, ale misionáři z Pařížské misijní společnosti učinili senzační objev. Když pařížský misionář P. Bernard Petitjean vystavil …

Zač se modlit především?

Drobný úryvek z Origenova (+253) díla "Proti Kelsovi" na téma modlitby, ve kterém je však řečeno mnohé, a to ne jen o modlitbě.

-Tipy na pořady Radia Proglas ...

Tipy na pořady Radia Proglas

Nové obzory před každým z nás – na dosah

Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (srv. Mt 5,44)

Případ Ferreira

Jedním z protagonistů historického velkofilmu Mlčení je portugalský misionář v Japonsku Cristovóvão Ferreira, který v době pronásledování křesťanů po jistou dobu stál v čele japonských jezuitů. Jeho odpadnutí od katolické víry po mučení, které podstoupil v roce 1633, patří …

-„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, ...

„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.Lk 10,21

Svatý Michaeli

(článek nemá anotaci)

Od Františka Xaverského k pronásledování křesťanů

Do českých kin právě přichází nový historický velkofilm Mlčení, věnovaný misijnímu působení jezuitů v Japonsku v době pronásledování křesťanů v první polovině 17. století. Postupně si přiblížíme několik historických souvislostí dramatického příběhu, který snímek vypráví. …

Vždyť tě znám už tak dlouho...

Jsme vyzýváni neustále jít kupředu, učit se novým věcem, novým pohledům na Boha, na svět, lidi kolem sebe i na sebe samé. Poznávat a zároveň pokorně připustit, že nikdy neznáme vše...

P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny

Vatikán. V neděli 12. února se jezuité v Římě, k nimž se připojil také papež František, rozloučili s bývalým otcem generálem Adolfem Nicolásem, který se po devítiletém působení ve Věčném městě vrací do východní Asie. S někdejším představeným jezuitů se členové jezuitské …

Vatikánský magazín 896 (13.2.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Zachránit ekonomiku společenstvímBolest pod pláštěm Panny MarieNaučit se být občanyObchod hrůzySkryté poklady starého Egypta 

Pojďte studovat na Katolickou teologickou fakultu UK

Přemýšlíte, kam se vydáte po maturitě? Nebo již od doby Vašeho maturitního plesu uplynulo již mnoho let, ale potřebujete rozšířit své profesní vzdělání? Katolická teologická fakulta je Vám otevřena.

O pokoji

Úryvek z traktátu sv. Norberta (+1134), zakladatele premonstrátského řádu a pozdějšího arcibiskupa magdeburgského, o ctnostech.

-Jestliže se budete řídit mými ...

Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, ... zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.Lev 26,3

Žádný vztah se nedá vtěsnat do seznamu předpisů, natož vztah s Bohem

"Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete." (Mt 5, 20)

-Vybíráme z tipů Radia Proglas ...

Vybíráme z tipů Radia Proglas

Když jsme doslova zavaleni trápením nebo nemocí

Když jsme zavaleni utrpením a bolestí, těžko budeme jasně myslet nebo se horlivě modlit. Ale přesto můžeme důvěřovat a tiše spočinout v Boží lásce k nám.

starší články …
OK