Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha, který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru? Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.

Po Marxovi přišel gender

Nastupuje po marxistické ideologii a je rovněž tak destruktivní a totalitární, založená na pseudorovnosti a slepém zastávání různých „sexuálních orientací“, na základě kterých se buduje společnost. Řeč je o teorii genderu a zmíněná sociální organizace je jejím konečným …

Studium p?edobraz? (10.kap)

Bibli m?žeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na d?jiny, p?edobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli p?edobrazy. Budeš-li p?edm?t dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak t? to zaujme. V?rných obraz? a p?edobraz? nás …

Rodina: Prarodiče, první část

Dnešní i ta příští středeční katecheze je věnována starým lidem, jimiž jsou v rodinném prostředí prarodiče, strýcové a tety. Dnes se zamyslíme nad nynější problematikou jejich života a příští středu pozitivněji nad posláním, které je tomuto životnímu období vlastní.

-Radio Proglas - z programu ...

Radio Proglas - z programu

Nabídka tiskovin k Velikonocům

Jako každý rok lze objednat různé zajímavé letáčky a tiskoviny k tématu Velikonoce od Brněnské tiskové misie (odkaz na velikonoční nabídku BTM).

Jak se nenechat udusit ´černou kronikou´ života?

Život nám často - můžeme říci neustále - staví před oči nejrůznější  tragické situace plné nenávisti, která ovládá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokážeme povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a naději.  Co máme dělat?

-Křížová cesta s papežem ...

Křížová cesta s papežem FrantiškemPapežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježíšově lásce, se kterou se sklání k naší ubohosti, a k jeho odevzdanosti Otci. Ve svém utrpení je Ježíš nesmírně blízko každé lidské bídě, takže opravdu nikdo není vyloučen. … Ježíš chce, abychom se mu …

O královské cestě svatého kříže

"V kříži je spasení, v kříži je život, v kříži je ochrana před nepřáteli. V kříži je vlévání nebeské lahody, v kříži je síla mysli, v kříži je duchovní radost. V kříži je soubor ctností, v kříži je dokonalost svatosti," píše Tomáš Kempenský (cca 1318-1471) ve svém slavném …

Vatikánský magazín 804 (1.3.2015) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Bůh je mimo vesnici: Karmelitán otec Bruno Secondin provází na duchovních cvičení papeže a členy Římské kurie. Exercicie se konají v městečku Ariccia na téma „Služebníci a proroci živého Boha“. Pastýři na straně národa: Krátce poté, co se ukrajinští biskupové setkali se …

Synodní úřad údajně zabavil zásilku knih zpochybňujících Kasperův návrh

Vatikánský synodní úřad zabavil zásilku a zabránil dodání knihy biskupům účastnícím se zasedání synody loni v říjnu, uvedl novinář Edward Pentin. Kniha Remaining in the Truth of Christ obsahující řadu pojednání o katolickém učení o manželství vyšla těsně před zahájením …

Velká Británie je první zemí, která umožnila vytváření embryí ze 3 osob

Velká Británie se stala první zemí na světě umožňující vytváření lidských embryí z DNA tří lidí. Tento postup má pomoci zabránit předávání geneticky degenerativních onemocnění z matky na děti.

Papežský vyslanec komentuje možný návrat křesťanů do země a říká: „Papež František je v Iráku očekáván“

„Pokud se vrátí, nebude to pro ně snadné. Kromě zničených domů a infrastruktury, jako jsou například školy, bude nezbytné především obnovit důvěru v muslimské sousedy, která je také narušena. Mnozí křesťané cítí, že je jejich sousedé zradili, protože vyplenili jejich …

Láska proměňuje všechno

Tuto druhou neděli postní nám církev ukazuje cíl snahy o obrácení, totiž účast na Kristově slávě, která září na tváři poslušného Služebníka, zabitého a vzkříšeného pro nás.

O „bezpečí“ před Bohem a Jeho proroctvími

Postupně a nenápadně narůstala během posledních dvou staletí mentalita, pro niž Kristův kříž není jediná naděje lidstva, nýbrž výraz podivínského pesimismu, který z nepochopitelných důvodů sice přežívá, ale nezadržitelně je vytlačován technologickým optimismem.

Kázání z Vranova n. D. (2. neděle postní, cyklus B) (záznam z 1.3.2015)

Téma: Ježíšovo proměnění,poslouchat Ježíše - vědět, co nám chce říct,je-li Bůh s námi... - ale kdyjsme my s Bohem?Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 1.3.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: …

Odborníci se sjedou do Olomouce k diskusi o islámu

Olomouc. Přední zahraniční a čeští odborníci se setkají na mezinárodní konferenci Evropa a islám v Olomouci, aby debatovali nad možnostmi dialogu a mírového soužití s muslimy. Akci pořádá Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu teologické …

Tvůrčí vztahy nám dodávají energii k nasazení

…rozvázal jsi moje pouta… (Ž 116, 16)

-Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě ...

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.Zl 27,8

Vatikán – Vietnamská církev: cesta obrácení a silné odhodlání evangelizovat

Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, během setkání s kněžími připomněl příklad kněze svatého Ondřeje Dung-Lac a jeho 126 spolumučedníků: „Jako kněží a osoby odpovědné za Církev ve Vietnamu jste povoláni být ,solí a světlem‘ v této …

starší články …
OK