Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Vatikánský magazín 936 (11.12.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Plakal jsem s RohingyVíra a srdečnost v Yagonu a DháceV zemi, kde je harmonie mezi různými víramiMigrace-příležitost k budování míruMilost uprostřed náměstí Svatého Petra 

-Programové nabídka Proglasu na 50. ...

Programové nabídka Proglasu na 50. týden.

-„Jak je krásné vidět na horách nohy ...

„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.Iz 52,7

Dárek nad všechny dárky

„Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh… Hle, Pán, přichází s mocí. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. (srov. Iz 40, 1, 10-11)

Jak obdarovat i někoho opravdu potřebného

Každý rok rostou hromady dárků, které nakonec skončí někde v šuplíku. Může to vypadat i jinak. Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat? Nabízíme inspiraci.

S Richardem Čemusem o inkulturaci víry v současné Evropě

Praha. V pondělí 11. prosince večer bude hostem vysokoškolského diskuzního klubu PoVyK jezuitský kněz a profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus. Mimořádná přednáška, věnovaná inkulturaci víry v současné Evropě, se uskuteční na Studentském centru v Praze na …

-Očekávání ...

Očekávání VánocKdyž na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“.

Kanadští věřící uctí relikvii sv. Františka Xaverského

Řím/Ottawa. Na letošní první neděli adventní, 3. prosince, připadl svátek apoštola Dálného východu sv. Františka Xaverského, od jehož smrti uplynulo právě onoho dne 465 let. Věřící v Kanadě si jezuitského patrona misií zvláštním způsobem připomenou v lednu příštího roku, …

Papežova návštěva byla darem pro celou zemi

Vatikán/Rangún. Během své apoštolské cesty do Maynamaru a Bangladéše se papež František, jak je jeho zvykem, setkal také s místními komunitami svých jezuitských spolubratrů. Někdejší prezident jezuitské konference východní Asie a Tichomoří (JCAP) a současný představený …

Vatikánský magazín 935 (04.12.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Myanmar: uzdravení se dosáhne společněStát se tvůrci pokojeAfrika není "falešná zpráva" Mladí umělci ve Vatikánských muzeích 

Adoptuj si politika

Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost.

Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury

Zatímco papež František navštívil během posledních listopadových dní Myanmar a Bangladéš, zavítal generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa při své první návštěvě jezuitské konference východní Asie a Tichomoří letos v červenci na další křesťanské „periferie“ …

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc prosinec

Za obyvatelstvo Hondurasu. Modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti. Papež František s oblibou upíná pozornost k místům, která jsou bohatší částí světa považována za periferii. Je to jednak z toho důvodu, že sám pochází z …

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 4. do ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 4. do 9. 12. 2017

Se Synem v náruč Otcovu

Blahoslavený vlámský mystik Jan Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká …

-Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z ...

Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň?Iz 63,17

Texty, články, promluvy-Katolik.cz vyhlašuje Adventní ...

Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA

Mít cíl stále před očima

"Nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho …

Ježíškova vnoučata

Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Všeobecný úmysl: Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací. Modlitba prarodičů a seniorů je velkým darem pro církev! Jako senioři můžeme děkovat Pánu za …

starší články …
OK