Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc!

"Náš Ženich ... nás vykoupil svou krví, osvobodil nás ve křtu svou vodou a obohatil nás svými svátostmi a milostmi: abychom 'vyšli' se všemi ctnostmi a šli mu vstříc v sálu slávy jej požívat bez konce na věky," píše mimo jiné ve svém povzbuzujícím textu blahoslavený mystik …

Informace-Katolik.cz vyhlašuje Adventní ...

Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA

Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry

Andrea Bocelli, který je v těchto dnech na opakovaném turné v České republice, není jen zpěvák, říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa… (odkaz na kna.cz)

Každý máme sílu ničit

"Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem. Ať posilní vaše srdce!“ (srov. 1 Sol 3,12 - 13)

Nedejme se mýlit tím, že jsme kulturní. Spící zvíře v nás se může snadno probudit

Politici, kteří přitakávají nenávisti, si zahrávají s ohněm. Je to lehkomyslné kladení patron do hlubin národa. Hraní si se silami, silnějšími než my. (Blog Marka Váchy - odkaz na aktualne.cz)

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Úmysl všeobecný: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět. Papež František přichází všude na světě jako svědek Božího milosrdenství a víry v Ježíše Krista. Odkazuje na slova proroka: „Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil …

časopis IN! - dívčí svět, prosinec 2015

Měsíc prosinec – to nejsou jenom Vánoce, ale především doba adventní, kdy čekáme na příchod Spasitele. Aby se vám čekalo radostně, nabízíme nové číslo časopisu IN! - dívčí svět. Potěšit vás mohou například tyto články:

Učit se z moudrosti jiných náboženství

Ve středu 25. listopadu se papež František vydal na apoštolskou cestu do Afriky, během které navštíví Keňu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Mezi hlavní témata jeho cesty patří otázky pokoje, mírového soužití a mezináboženského dialogu. K dialogu různých náboženských …

Nevstoupíš dvakrát do stejného adventu

"Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh," říká P. Karel Satoria.

Kázání z Vranova n. D. (Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus (záznam z 22.11.2015)

Téma: Význam slova monarchie,co je Boží království a jak na něj,kdo je náš skutečný nepřítel.Káže otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 22.11.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: …

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal osmého dne, kdy do cely vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z katů tzv. Islámského státu a mě zachvátila hrůza. Namísto popravy se však rozvinula dlouhá …

Přímluvná modlitba - proč a jak

(článek nemá anotaci)

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média: Don Jakub Alberione

Jakub Alberione  (1884 - 1971) došel k závěru, že kázat prostřednictvím médií znamená shromáždit lidi, kteří budou ochotni věnovat celý svůj život výhradně této misi.

-Z vysílání Proglasu ...

Z vysílání Proglasu

Vatikánský magazín 837 (23.11.2015) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Bůh je mírOsvobodit uzavřená srdceAfrika, důstojný život pro všechnyKdo dává chudým, slouží Bohu 

Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží

Lidmi ponížen k časné smrti, Bohem Otcem však povýšen do věčné slávy - náš Král Ježíš Kristus, který nyní sedí po pravici Boží, jak připomíná svatý Učitel Církve, hipponský biskup Augustin (+ 430).

Když se musíme rozhodovat mezi tím, co je snadné a co je správné

Pilát se Ježíše zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (srov. Jan 18,33-37)

-Beránek, který byl zabit, si zaslouží, ...

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!Zj 5,12

Francouzská modlitba o pokoj

… Odzbroj je, Pane, a pomoz nám, abychom využili všechny prostředky k odhodlané ochraně nevinných. Avšak bez nenávisti. …

Intelektuální apoštolát a společenská angažovanost

V těchto dnech si připomínáme angažovanost studentů českých vysokých škol v boji proti nesvobodě a totalitní zvůli v naší zemi. Práce se studenty a působení na vysokých školách jsou a vždy byly jednou z hlavních oblastí působnosti Tovaryšstva Ježíšova. O poslání, …

starší články …
OK