Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Kompetence nezávisí na pohlaví,

Sestru Marii Domenicu Meloneovou, S.F.A., potvrdil Svatý stolec v čele františkánské univerzity Antonianum letos v červnu. Dosud tato profesorka dogmatiky vedla tamní teologickou fakultu. Podle profesorky Meloneové účast žen na teologickém diskursu stále roste...

Mystika je umění vidět

Mystika je umění vidět. Jde v ní o bojové umění nezbytné v utkání s profánnem. Mystika usvědčuje profánno ze lži. Ne, nic, absolutně nic není obyčejné, Bohem neobydlené.

-Postav se do brány Hospodinova domu a ...

Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami klanět se Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.Jer 7,2

Evangelium nelze hlásat jenom intelektuálně

Promluva papeže Františka v protestantském letničním kostele v jihoitalské Casertě.

Skončil Středoevropský Magis, příští rok se koná v Polsku

Budapešť. V neděli 27. července se uzavřel druhý ročník Středoevropského Magisu, mezinárodního setkání mladých lidí, které zorganizoval tým jezuitů a jejich spolupracovníků. Jeho mottem bylo "Mnoho darů, jeden duch“, a společně usilovat o „magis“ (tj. více) ve svém životě …

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.

-Cesty z úzkosti a ...

Cesty z úzkosti a depreseHlubší smysl života spočívá v tom, aby sílila naše schopnost milovat. Jedině člověk, který umí milovat sám sebe, je schopen lásky.

Badatel zpochybňuje údaje ze studie o rodičích stejného pohlaví

Profesor sociologie řekl, že studie, podle níž děti lépe prospívají u párů stejného pohlaví, je založena na údajích, k nimž je třeba se stavět se „zdravým

Exodus křesťanů z Iráku se urychluje

Odchod křesťanů z Iráku se bude zrychlovat. To je názor, který zastává hlava chaldejské katolické církve, patriarcha Louis Raphael I. Sako. V rozhovoru s mezinárodní katolickou

Dialog může být pokáním

Papež František odpověděl obsáhle na čtyři otázky kněží, které se týkaly kněžské spirituality, kněžské kreativity, lidové zbožnosti, dialogu apod.

-Radio Proglas - ladíme k vám! ...

Radio Proglas - ladíme k vám!

Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá

(článek nemá anotaci)

O lásce ke Kristu

Co je základem naší lásky k Bohu? Láska Boha k nám, jak píše Učitel Církve, zakladatel redemptoristů sv. Alfons Maria z Liguori (+ 1787).

Křesťan nemůže svoji víru držet ve skrytu

Krátká přirovnání, která podává dnešní liturgie, tvoří závěr kapitoly Matoušova evangelia věnované podobenstvím o Božím království (Mt 13,44-52). Jsou mezi nimi dvě malá mistrovská díla: podobenství o pokladu ukrytému v poli a drahocenné perle.

Vatikánský magazín 778 (27.7.2014) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Pronásledováni z Mosulu: Papež František promluvil k iráckým křesťanům, kteří byli islámskými radikály donuceni opustit své domovy: „Vím jak mnoho trpíte a že jste připravováni o vše. Jsem s vámi ve víře v Toho, který přemohl zlo.“ Samaritáni zítřka: „Sklánějte se nad …

Kázání z Vranova n. D. (16.. neděle v mezidobí, cyklus A) (záznam z 20.7.2014)

Téma: Podobenství o hořčičném zrnuDopouští Bůh zlo?Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 20.7.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/16-nedele-v-mezidobi-cyklus-A-2.html

Bůh se dává objevit i těm, kdo Jej nehledají

Homilie papeže Františka při mši svaté během pastorační návštěvy v Casertě.

Štěstí, neštěstí? Kdo ví, co z toho nakonec bude…

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. (Řím 8,28-30)

Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem

Nejvyšší soud pro lidská práva v Evropě odmítl uznání požadavku zavedení "práva" na manželství osob stejného pohlaví, když řekl transsexuálovi (bývalému muži, nyní

Do Prahy přijel bývalý prezident Georgetown University

Praha. Na krátkou návštěvu České republiky přiletěl včera odpoledne do české metropole jezuita Leo J. O'Donovan. Do Prahy přijel na začátku 70. let s významným teologem Karlem Rahnerem. Pod jeho vedením tehdy studoval v Münsteru. V roce 1989 se stal 47. prezidentem …

starší články …
OK