Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Kázání z Vranova n. D. (22. neděle v mezidobí, cyklus B) (záznam z 30.8.2015)

Téma: souvislost fysické a duchovní čistoty u Židů,Pilátovo neupřímné mytí rukou,kázání a jiné vlivy na chování věřících.Káže otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 30.8.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: …

Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (papež František)

Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může vás zachránit. (srov. Jak 1,21)

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot

(článek nemá anotaci)

-Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále ...

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.Zl 86,3

Texty, články, promluvy-ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, září ...

ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, září 2015

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Nedostatek práce pro mladé lidi je negativním znamením naší doby. Co může mladý člověk bez práce dělat, jakou má budoucnost? Jakou životní cestu si zvolí? Za to nenese zodpovědnost jenom město, stát, ale svět! Proč? Protože tu existuje ekonomický systém, který odepisuje …

Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero

(článek nemá anotaci)

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)

Dlouhý triatlon mě učí trpělivosti a důvěře,

říká katolický kněz Pavel Semela...

Apoštolským vikářem Anatolie se stal italský jezuita Paolo Bizzeti

Vatikán. Papež František jmenoval v polovině srpna nového apoštolského vikáře Anatolie, jež zahrnuje i území východní poloviny Turecka. Stal se jím sedmašedesátiletý P. Paolo Bizzeti z jezuitského řádu, který až dosud zastával funkci rektora koleje Antonianum a ředitele …

Trh (z cyklu devíti dokumentů o sociální nauce Církve)

Sociální nauka katolické církve neposkytuje hotová řešení a není nějakou "ekonomickou třetí cestou", nabízí ale zásady, dle kterých je možno hodnotit jednotlivá řešení a vybírat ta nejvhodnější. Devítidílný cyklus filmových dokumentů, které vyrobilo španělské studio GOYA …

Podnik (z cyklu devíti dokumentů o sociální nauce Církve)

Sociální nauka katolické církve neposkytuje hotová řešení a není nějakou "ekonomickou třetí cestou", nabízí ale zásady, dle kterých je možno hodnotit jednotlivá řešení a vybírat ta nejvhodnější. Devítidílný cyklus filmových dokumentů, které vyrobilo španělské studio GOYA …

-Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš ...

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.Zl 86,1

Ježíši, přetvoř moje srdce podle srdce svého

Nevidím už Ježíše jako naivně ztvárňované božstvo v kostelích mého dětství

Kořeny spirituality Dona Boska

KNIHA - Giuseppe Buccellato: Kořeny spirituality Dona Boska. Portál, Praha 2015, 70 s., ISBN: 978-80-262-0904-1; přel. H. Křenková.

Pracovní vztahy (z cyklu devíti dokumentů o sociální nauce Církve)

Sociální nauka katolické církve neposkytuje hotová řešení a není nějakou "ekonomickou třetí cestou", nabízí ale zásady, dle kterých je možno hodnotit jednotlivá řešení a vybírat ta nejvhodnější. Devítidílný cyklus filmových dokumentů, které vyrobilo španělské studio GOYA …

Dva dopisy ze spárů rakoviny / Manuál dobrého rozhovoru s námi nemocnými

(článek nemá anotaci)

Mše svatá v hlubině jáchymovských lágrů

Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhli kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli a postavili jsme se do půlkruhu...

-Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář ...

Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.Zl 84,10

Evangelizace kmene Dassanech

Dassanech patří k 16 kmenům, které žijí v jihovýchodní části Etiopie, v údolí řeky Omo. Jde o poměrně malý kmen s asi 20.000 obyvateli. Žijí okolo delty řeky Omo, která se vlévá do jezera Turkana na hranicích s Keňou. Podle antropologů patří tyto kmeny k nejrudimentálnějším …

starší články …
OK