Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Tvůrci dokumentů o jezuitech dostali Krameriovu cenu

Praha. Tvůrčí tandem Otakáro M. Schmidt a Jana Kristina Studničková obdrželi 20. června v Praze ve Slovanském domě Krameriovu cenu 2017 za televizní publicistiku. Ocenění uděluje Asociace nezávislých médií. Autorská a režisérská dvojice natočila již okolo 600 dokumentárních …

nové! Jesuit.cz | dnes 05:05 |

-Tipy Radia Proglas ...

Tipy Radia Proglas

Bůh nezná výraz „nejsi pro mě dost dobrý“

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! Neboť Hospodin slyší chudáky, nepohrdá svými vězni. Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich hýbe. Ž 69,35

-Františkáni z ...

Františkáni z BronxuFrancis, ověšený svými cvočky, řetězy, v roztrhaných džínsách vzal za kliku. Prodavačka při pohledu na mladíka výhrůžného a dosti nekatolického vzezření leknutím nadskočila. Francis ukázal obrázek a ptal se: „Kdo to je?“ „To je Spasitel Ježíš Kristus.“ …

"Přenesmírná láska"

Ó, kdybych jen mohl učiniti lidem pochopotelný ten pravý význam těchto slov apoštola jana - „Bůh jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na kříž světem a prohlašoval tu slavnou pravdu. Můžete-li člověka přesvědčiti, že ho milujete, jistě získali jste srdce jeho.

"Brána do Království"

„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.

Dvě třídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám …

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.

Tomáš More (22.6.)

Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

UNITED křesťanský festival 24.8-26.8.2017 Vsetín

Ve Vsetíně proběhne od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 sedmý ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Akce nabídne žánrově různorodou hudbu, přednášky, workshopy, divadelní a filmová představení, poradenskou a modlitební službu, program pro děti a sportovní …

Setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují

Rodíme se s určitými dary, ale setkáváme se s lidmi, kteří nás podceňují a kritizují a my pak sami o sobě pochybujeme. A ze strachu se pak neodvážíme něco pořádného udělat...

Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque

Krátké citáty z dopisů sv. Markéty Marie Alacoque (+1690), jak vypovídající o tužbách Božího Srdce, tak pobízející k úzkému spojení srdce člověka se Srdcem Ježíšovým.

-Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch ...

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?1Kor 3,16

Vatikánský magazín 915 (19.6.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Lidskost a naděje promění ItáliiMost spojující oceány a srdcePocta dvěma kněžím "poslušným rebelům"Nemilujme slovy, ale skutky Nové světlo pro Raffaella 

V srdci každého z nás je bolest a hněv

Zastavme se a zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak možná mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti... Pak ale můžeme zaslechnout i cosi, co je ukryto ještě hlouběji.

Prohlášení k výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

Působit utrpení dětem je vždy zločinem. Že mají být tyto zločiny stíhány, podepíše dnes každý, protože utrpení dětí z doby heydrichiády odsoudí všichni. Jenže kolem nás jsou další nejrůznější formy zločinů páchaných na dětech...

-Vybíráme z pořadů tohoto týdne ...

Vybíráme z pořadů tohoto týdne

Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně

Ačkoliv pravoslaví se katolické církvi vlastní úctě Srdce Ježíšova brání, přesto se v něm díky apoštolskému a svatooteckému odkazu nachází tytéž základy, z nichž vychází právě zmiňovaný katolický kult Božského Srdce, což ani nelze jinak, neboť zjevení Ježíšova milujícího …

Nemožní lidé kolem mě

Kristus za nás umřel, ještě když jsme byli hříšníky. Řím 5, 8

starší články …
OK