Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Podzimní rekolekce s Józefem Augustynem o zacházení s emocemi

Praha. Ve dnech 4. až 5. listopadu 2016 pořádá Pastorační středisko pražského arcibiskupství tradiční každoroční rekolekce s polským jezuitou Józefem Augustynem. Jejich téma tentokrát zní „Jak uspořádat naše emoce, abychom ve všem hledali a nalézali Boha a jeho vůli.“ …

-Z pořadů na Radiu Proglas ...

Z pořadů na Radiu Proglas

Sociální nauka církve VIII. - Sociální encykliky Pavla VI.

Sociální encykliky Populorum progressio (1967) a Octogesima adveniens (1971) papeže Pavla VI. přinášíme v osmém dílu o sociální nauce církve.

První pastýřský list českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka z roku 1851 (3/3)

Závěr pastýřského listu J. V. Jirsíka. Biskup píše o výchově dětí, o svěcení svátečního dne a vyzývá k modlitbám za druhé. "Milované, drahé ovečky, tlučme tedy, prosme, modleme se!"

Rok milosrdenství je ´kampaní´, která jednou skončí, ale ...

(článek nemá anotaci)

-‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad ...

‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout sluncea nedopřejte místa ďáblu.Ef 4,26

Pokora nebo sebevědomí?

Dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. (srov. Sir 3,17-18.20)

-Trestankyně – Příběh Růženy ...

Trestankyně – Příběh Růženy Vackové Vzpomínám, jak jsem profesorku Vackovou, tuto starou paní , doprovázel a podpíral při pohřbu Jana Patočky v březnu 1977. STB udělala z pohřbu zastrašovací manévry... Dávala jasně najevo, že každý za tuto účast zaplatí. V jednu chvíli to …

Papež k polským jezuitům: Církev se musí učit duchovně rozlišovat

(článek nemá anotaci)

-Já, Hospodin, jsem tě povolal ve ...

Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.Iz 42,6

Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské

Série podnětů k zamyšlení pro upevnění a rozšiřování víry v Boží milosrdenství v každodenním životě. Text je rozdělen do tří částí: 1/Milosrdný Bůh a nemilosrdní my sami 2/ Skutky milosrdenství dnes 3/ Bůh vychovává k milosrdenství

Dialog lze vést o všem

Student Filozofické fakulty UK Adam Drahoš se nedávno vrátil z polského města Gdaňsk, kde se zúčastnil mezinárodního jezuitského předprogramu Světového dne mládeže, do kterého se letos zapojili i čeští jezuité a řada dalších spolupracovníků. "Dostal jsem se na MAGIS trochu …

Literatura a duchovní život - rekolekce

10.- 13. 11. 2016

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

(článek nemá anotaci)

O prostotě II.

Rozjímání o prostotě, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

-Z pořadů na Radiu Proglas ...

Z pořadů na Radiu Proglas

Čím Boha neoslníme

Ježíš řekl učedníkům: „Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’ Ale on vám …

Sociální nauka církve VII. - Dokumenty II. vatikánského koncilu

V sedmém dílu o sociální nauce katolické církve se krátce zastavíme u dvou dúležitých dokumentů II. vatikánského koncilu: Gaudium et spes a Dignitatis humanae.

Pálil jsem Bible, když tu mi uvízly v ruce dva listy evangelia...

Ježíšova slova mě provázela i v následujících dnech. Nemohl jsem se jich zbavit, i když jsem se o to všemožně snažil. Zasáhly do mého života a do jeho ustáleného pořádku...

-Nebudou žíznit, až je povede vyschlými ...

Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.Iz 48,21

starší články …
OK