Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Nikdo na smrtelné posteli nelitoval, že nebyl více v kanceláři

Žijeme ve společnosti, která je neustále v poklusu. Zatímco naši předkové se času podřizovali, my s ním neustále závodíme. Oni malovali portréty, my se cítíme ukřivděni, když nemáme fotky z dovolené do hodiny. Závody s časem ničí vztahy. Často hovořím s lidmi, kteří mají …

36. generální konference byla představena na tiskové konferenci

Vatikán. V úterý 27. září, ve výroční den schválení Tovaryšstva Ježíšova papežem Pavlem III., se na generální kurii Tovaryšstva v Římě uskutečnila tisková konference k nadcházející 36. generální kongregaci (GK) jezuitského řádu. Rektor mezinárodní koleje del Gesù Orlando …

Evropští jezuité mají novou webovou stránku

Brusel. V druhé polovině září spustil mediální tým Jezuitské konference provinciálů Evropy a Blízkého východu (JCEP, Jesuit Conference of European Provincials) novou webovou stránku. Informace o aktivitách jezuitů v rámci evropské konference nově naleznete na adrese …

V Olomouci byl zahájen kurz duchovního doprovázení

Olomouc. Ve dnech 23. až 24. září se v Olomouci uskutečnilo první setkání účastníků kurzu duchovního doprovázení, který v rámci celoživotního vzdělávání pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého. První část kurzu duchovního doprovázení proběhla 23. a …

Přípravy na 36. generální kongregaci vrcholí

Vatikán. Již tuto neděli 2. října, v předvečer svátku sv. Františka Borgiáše, bude v Římě zahájena 36. generální kongregace (GK) Tovaryšstva Ježíšova, jejímž úkolem bude volba nového generálního představeného řádu, ale také apoštolské rozlišování a hledání odpovědí na …

Andělé 5 - O počtu andělů

Další díl z věroučného seriálu o andělech z pera dogmatického teologa Josefa Pospíšila (+1926) se snaží zodpovědět otázku po množství andělů a zda jejich počet převyšuje počet lidí.

Když rodič vypouští děti z hnízda...

Tohle je cílová rovinka, ke které výchova dětí směřuje: vypustit je z hnízda. To je finále a smysl celého příběhu. Není to však vůbec lehké. Rodiče věnovali celý svůj dosavadní život péči o své děti, chránili je před každým nebezpečím, před tím, aby jim kdokoli ublížil. A …

Aktivně vstoupit do příběhu utrpení

Na 27. září připadá výročí slavnostního schválení Tovaryšstva Ježíšova bulou Regimini militantis Ecclesiae, kterou vydal papež Pavel III. 27. září 1540. Při příležitosti připomínky 200. výročí obnovení řádu papežem Piem VII. (7. srpna 1814) byl roku 2014 v kapli Utrpení …

Časopis IN! - dívčí svět, říjen 2016

Léto nás už opravdu opustilo a my si můžeme užívat nádherného podzimu. Proč je podzim príma se dočtete v úvodníku a citát vás povzbudí na celý měsíc. Takže se nerušeně posaďte a přečtěte si říjnový IN!

Pozvání k setkání s asijskou kulturou

Od srpna letošního roku zdobí čelní stěnu refektáře někdejšího kapucínského kláštera v Kolíně, který v současné době využívají jezuité jako centrum spirituality a duchovních cvičení zvané Kolínský klášter, monumentální monotyp českého výtvarníka Patrika Hábla. Autora, který …

Vatikánský magazín 876 (26.9.2016) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Jako věřící žízníme po míruVěrní služebníci papežeVytrvalí v hledání pokojePoslední pravda 

-Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, ...

Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.Iz 61,11

-Radio Proglas - vysílá bez reklam ...

Radio Proglas - vysílá bez reklam

Sociální nauka církve IX. - Sociální encykliky Jana Pavla II.

Papež Jan Pavel II. vydal tři sociální encykliky: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) a Centesimus annus (1991).

Dnešní den je vkladem pro budoucnost

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys splnil své poslání (srov. 1 Tim 6,11-12).

300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

V roce 2016 si akademická farnost v Olomouci připomíná dvě významná výročí: 450 let od příchodu jezuitů do Olomouce a 300 let od vysvěcení jezuitského kostela Panny Marie Sněžné. Při této příležitosti uspořádalo olomoucké Arcidiecézní muzeum výstavu k dějinám jezuitského …

Náboženství je jako cit pro hudbu III.

(článek nemá anotaci)

Apoštol národů svatý Pavel

KNIHA - Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2008, 92 s., ISBN 978-80-7412-005-3.

-Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná ...

Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada, ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.Sir 40,27

Mír, po kterém toužíme, není jen věcí vlád

Budovat mír neznamená zabránit té či oné katastrofě, ale znovu odhalit vizi, cestu naděje pro veškeré lidstvo.

starší články …
OK