Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

-Petr promluvil a řekl Ježíšovi: ...

Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“Mk 9,5

Kdo se umí rozdělit, sám z toho má víc

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale …

-Radio Proglas - naše aktuální tipy ...

Radio Proglas - naše aktuální tipy

Vatikánský magazín 863 (23.5.2016) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Díky Duchu nejsme sirotciOdpověď na migrační kriziMezi uměním a milosrdenstvímSrdce, které bije pro všechnyMnoho stylů, jedna víra

Texty, články, promluvy-Pavel Konzbul novým pomocným ...

Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

-Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná ...

Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.Jak 1,23

Naděje není obyčejným optimismem. Dává životu smysl.

Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,3-5)

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy ?ty?mi zp?soby, poj?me se spole?n? zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma m?žete doplnit samostudiem a zodpov?zením otázek.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).

Pomáhat druhým v růstu

Velehrad. V týdnu od 9. do 15. května se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy. Sjeli se na něj členové dvou noviciátů v Polsku (v Gdyni a ve Staré Wsi), noviciátu v Maďarsku, Chorvatsku a společného …

Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze

Svatý Hostýn. V pátek 3. června, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se věřící v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně připojí k celosvětové modlitební štafetě za kněze. Nejprve bude v 11:15 sloužena mše svatá za posvěcení kněží a na mši v 12:15 naváže …

Jezuité slaví 150 let od návratu do Prahy

Praha. Na pátek 27. května připadá 150. výročí návratu členů Tovaryšstva Ježíšova do Prahy. Jezuité si tuto významnou událost v dějinách české provincie připomenou v neděli 22. května při večerní mši svaté v kostele sv. Ignáce. Po mši bude následovat vernisáž výstavy o …

Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh

V úryvku z jednoho ze svých dopisů nám sv. Augustin (+430) dává nahlédnout do své trojiční teologie, kdy tajemství Tří Osob jediného Boha vysvětluje za pomoci tří mohutností lidské duše: paměti, rozumu a vůle.

Milí kněží, kteří procházíte zkouškami

Pouze Kristova láska činí apoštolské působení účinným, především v těžkých okamžicích zkoušek. Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.

Kázání ze mše za Karla IV.

Homilie kardinála Duky 14. května .2016 při mši sv. o 700. výročí narození Karla IV. v katedrále v Praze.

Kdo nalézá pokoj a štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější

Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu svobodnější vůči lidem ve svém okolí. Budu schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.

Vatikánský magazín 862 (16.5.2016) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Evropa v devíti snechCo se ti stalo, Evropo?Lékaři se srdcem v AfriceChléb lámaný u Svaté MartyAthos v barvách víry 

-Proglas - vysíláme bez reklam ...

Proglas - vysíláme bez reklam

-„Přijměte Ducha ...

„Přijměte Ducha svatého."Jan 20,22

-Evangelium do ...

Evangelium do kapsySkutečnost, že Boží Syn se z lásky k nám stal člověkem a chce mít účast na našich každodenních radostech i starostech, si můžeme připomínat i tak zdánlivě obyčejným gestem, jako je nošení maličké knížky evangelia v kapse nebo příruční tašce. Kromě toho, …

starší články …
OK