Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

V Brně si připomněli 365. výročí úmrtí Martina Středy

Ve výroční den úmrtí ctihodného otce Martina Středy 26. srpna 1649 byla v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně sloužena slavnostní mše svatá za účasti velkého počtu věřících. Mezi nimi nechyběli ani poutníci z Lesné, kde je slavný jezuita spolu s blahoslavenou …

nové! Jesuit.cz | dnes 10:05 |

Ohlédnutí za křesťanským festivalem mládeže UNITED

Od čtvrtka 21. srpna do soboty 23. srpna 2014 probíhal ve Vsetíně 4. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Celkový počet zúčastněných lidí dosáhl čísla 3.500. Festival je svým zaměřením a výběrem účinkujících zaměřen hlavně na dospívající a mladé lidi.

Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají

(článek nemá anotaci)

Program papežovy vzpomínky na oběti první světové války

Vatikán zveřejnil oficiální program jednodenní cesty papeže Františka do Vojenského památníku v severoitalské obci Fogliano di Redipuglia. Návštěva se uskuteční v sobotu 13. září u příležitosti stého výročí rozpoutání první světové války.

Dominikánky píší z Iráku

Je ťažké uveriť, že toto sa odohráva v 21. storočí. Zaujímalo by nás, čo sa presne deje. Je to ďalší plán alebo dohoda rozdeliť Irak? Ak je to pravda, kým a prečo? Prečo

-On utvořil srdce každého z nich, on též ...

On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.Zl 33,15

Zasévat rozdělení není křesťanské, k církvi patří jednota

Pokaždé když obnovujeme naše vyznání víry a recitujeme Credo, vyznáváme, že církev je „jedna“ a je „svatá“. Je jedna, protože má svůj původ v Trojjediném Bohu, který je tajemstvím jednoty a plného společenství.

-Láska za ...

Láska za láskuJak to, že tenkrát lidi všechno statečně nesli? Čím to, že dnes jsme jiní, že jsme nespokojení s naším žitím, přecitlivělí, ženoucí se za pocity slasti a vzrušení? Že nebezpečí, brutalita, krutost a hazard je žádoucí obraz vezdejšího dne a přitom smrt, jak jen …

Novéna k archandělu Michaelovi

(knižní tip - odkaz na ikarmel.cz)

-Tipy z programu Radia Proglas ...

Tipy z programu Radia Proglas

Kdo žije v Kristu, žije v nebi

Odjakživa existovalo jisté tajuplné napětí mezi nebem a zemí. Už na první straně Bible stojí: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). Nebe je Božím příbytkem a země je svěřena lidem. Zřejmě ale nebylo v původním Božím plánu, aby byl protiklad tak velký, jak se nakonec stalo.

Jako v matčině lůně

Jako v lůně matčině, tak zůstávat v lásce Kristově touží blahoslavená karmelitka Marie od Ukřižovaného Ježíše (+ 1878).

Náš vztah s Ježíšem buduje církev

V evangeliu dnešní neděle slyšíme slavný úryvek, který je středem vyprávění evangelisty Matouše. Šimon v něm jménem Dvanácti apoštolů vyznává svou víru v Ježíše.

Křesťanský obhájce lidských práv

Kristus nás v evangeliu vybízí k obrácení, abychom změnili své smýšlení a svůj život. Jeho výzva ale není zaměřena jen do nitra člověka – změněný křesťan je vyzván také měnit svět kolem sebe, šířit v něm Boží království.

Kázání z Vranova n. D. (21. neděle v mezidobí, cyklus A) (záznam z 24.8.2014)

Téma: Proč Irové přestávají věřit?Bůh jako pomocník anebo jako Pán života?Správný postoj při modlitbě - vnější i vnitřní.Káže otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 24.8.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: …

Jezuitský islamolog: Muslimové se musí odvážit k dialogu

Egyptský jezuita Samir Khalil Samir, profesor dějin arabské kultury na univerzitě v Bejrútu, v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas vysvětlil důvody, proč se šíří radikální islamismus. "Válka v Sýrii byla z počátku bojem obyvatel, kteří protestovali proti diktátorskému režimu …

Filokalie a její působení

Soubor svatooteckých textů "Filokalie" je v jistém slova smyslu kánonem východní duchovnosti, avšak projevuje svůj vliv i za její hranice.

Muslimové musí přestat mlčet

Dramatické šíření vlivu islamistické ideologie klade otázku po důvodech tohoto jevu. Pro Vatikánský rozhlas hovoří na uvedené téma egyptský jezuita otec Samir Khalil Samir, který přednáší dějiny arabské kultury na Univerzitě sv. Josefa v Bejrútu.

Orientace pro všední den

"A za koho mě pokládáte vy?", zeptal se Ježíš svých učedníků. (Mt 16,13-20)

-Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje ...

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách,miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.Dt 10,12

starší články …
OK