Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Katoličtí biskupové Sýrie mezinárodnímu společenství: Chcete-li mír, neposílejte sem zbraně

Důrazná výzva k mezinárodnímu společenství, aby ukončilo dodávky zbraní do Sýrie, které živí válku, a ke svědomí křesťanů, aby se snažili neodcházet z vlasti

Národní centrum pro rodinu proti novele zákona o registrovaném partnerství

Návrh představuje naprostý průlom do rodinného práva a pohledu na fenomén rodičovství: pozornost, která je novele věnována, a případné pozitivní výsledky hlasování, se budou

Očistec?

Striktní zastánci Bible jakožto jediného pramene našich vědomostí o věcech víry očistec odmítají, protože se o něm v Bibli nic nedočteme. Kritický katolík zapochybuje, kdeže se tento pojem vzal a proč. A někoho možná také napadne jak to přijde, že dnes řada křesťanů nevěří …

P. Anton Verbovský: Rekolekce - příprava na svátost smíření (záznam rekolekce pro farnost v roce 2012)

P. Anton Verbovský CSsR, je redemptorista a je mu 40 let. Pochází z východního Slovenska z vesničky Ďačov (okr. Sabinov) a je východního obřadu. V Rudné vedl v roce 2012 farní rekolekci pro farnosti farního obvodu Malá Morávka. Témata promluv: stvoření, hřích, pokání, …

Manželé se často snaží prosazovat moc nad svým partnerem, což nefunguje

Pro manžele bývá těžké pochopit, k jakým změnám ve svém manželství mají pravomoc. Velice často jim jde o to, jak změnit partnerovo chování, a nikoli své vlastní. Lidská přirozenost se projevuje v naší snaze měnit a napravovat druhé, aby nám bylo pohodlněji.

Národní centrum pro rodinu proti novele zákona o registrovaném partnerství

Návrh představuje naprostý průlom do rodinného práva a pohledu na fenomén rodičovství: pozornost, která je novele věnována, a případné pozitivní výsledky hlasování, se

-Pojďte a pozorujte Boží skutky: ...

Pojďte a pozorujte Boží skutky: podivuhodně jednal s lidmi!Zl 66,5

Exorcisté prokazují lásku a přívětivost (papež František)

Ten, kdo rozděluje – ďábel – nás nejenom odděluje od Boha, ale rozděluje také lidi mezi sebou...

Festival VOX opět v Praze

V sobotu 22.11.2014 se v Praze uskuteční 11. ročník festivalu VOX

Nemějme strach připojit se k sankcím vůči agresorům!

Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat …

Kněží Josef Štemberka a Josef Toufar vyznamenáni in memoriam

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2014 in memoriam Medaile Za zásluhy o stát lidickému faráři Josefu Štemberkovi a číhošťskému faráři Josefu Toufarovi.

Církev, viditelná i duchovní realita

V předešlých katechezích jsme si všimli, že církev má duchovní povahu. Je Kristovým tělem tvořeným v Duchu svatém. Mluvíme-li však o církvi, myslíme vzápětí na naše komunity, farnosti, diecéze, struktury, ve kterých se obvykle scházíme a samozřejmě také na složky a útvary, …

Nový bulletin o doprovázení krajinou nitra

Praha. V posledních říjnových dnech vychází třetí letošní číslo bulletinu Jezuité, které se věnuje duchovnímu doprovázení a duchovním cvičením v kontextu poslání jezuitského řádu. Nabízí pohled na tuto tématiku z perspektivy historické tradice i současné doby. K tématu …

Všech svatých

Text kázání "Učitele Germánie" bl. Rabana Maura (+ 856) ke slavnosti Všech svatých.

Buď dobrý sám k sobě

Cítíte se špatně, projevíte-li hněv? Trápíte se, když uděláte chybu, nebo se zmýlíte? Máte pocit viny, dáte-li někdy přednost svým potřebám, před potřebami druhých?

-Radio Proglas - pro váš vlídný domov ...

Radio Proglas - pro váš vlídný domov

Model ideálního soužití lze najít v Bohu

V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...

-Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné ...

Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení.Dan 3,33

Vatikánský magazín 786 (26.10.2014) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Církev matka a učitelka: Zanícenou promluvou zakončil papež František mimořádnou biskupskou synodu o rodině. Hovořil o pokušeních a rozepřích a připomněl také, že církev ve společenství se nemýlí, protože je vedena Duchem svatým. Přiblížíme si nejdůležitější témata …

Církev bez Marie je sirotčincem

Papež František odpověděl na pět otázek či spíše krátkých úvah pronesených členy Schönstattského hnutí, na které postupně odpovídal

starší články …
OK