Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Páter boxer - vězeň P. Jan Svatek

Kněz, kterého ostatní spoluvězni znali jako mírného pobožného člověka, k překvapení všech spráskal agresivního spoluvězně.

Zdraví je důležité, avšak není zárukou štěstí

I staří lidé mají ve společenství své poslání...

-Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a ...

Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘Jan 20,16

Přemýšlejme o radosti Ježíšovy matky

Požehnané Velikonoce! „Christos anèsti – Alethos anèsti! - Kristus vstal z mrtvých – Opravdu vstal!“. Je mezi námi, tady na náměstí.

Jan Pavel II. a kapitalismus

Představa, že reprezentativním rysem pontifikátu Jana Pavla II. je boj proti marxisticko-leninské totalitě, je ve veřejném mínění velice rozšířená, ale zároveň značně zavádějící.

Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže (SKAM)

Praha 20.–21. 6. 2014. Přihlašovat se lze již nyní.

Kristus, původce vzkříšení a života

Úryvek z velikonoční homilie starověkého autora, připisované sv. Ambrožovi Milánskému (+ 397).

Vatikánský magazín 764 (20.4.2014) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Mnoho tváří kříže: Přiblížíme si křížovou cestu v Koloseu s komentářem autora letošních meditací, arcibiskupa Bregantiniho. "Začlenil jsem do textu mnoho znaků solidarity a světla, jež činí toto utrrpení Krista i člověka i celou tíhu současné krize více snesitelnými. Kde je …

Kristus vstal z mrtvých, pojďte a podívejte se...

V církvi rozptýlené po celém světě zní andělova zvěst ženám: „Vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen… Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen“ (Mt 28,5-6).

Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - kterého nezná?

V  hovoru o křesťanské naději za hranicí smrti narážíme na skutečnost, že křesťanský náboženský jazyk je mnohým nesrozumitelný nebo je mu rozuměno jinak, protože posluchači se pohybují v jiných myšlenkových okruzích, než jsou křesťanské.

Svatost a manželství

Nové číslo časopisu Rodinný život 2/2014

Manželství je dar, dobrodružství i pořádná dřina.

Nové a zajímavé číslo časopisu Rodinný život

Vraťme se do Galileje

Evangelium o zmrtvýchvstání Ježíše Krista začíná cestou žen ke hrobu na úsvitu den po sobotě. Jdou ke hrobu uctít Pánovo tělo, ale nacházejí otevřený a prázdný hrob. Mocný anděl jim řekl: „Vy se nebojte!“ (Mt 28,5) a přikazuje jim, aby šly a doručily učedníkům zprávu: „Byl …

Kázání z Vranova n. D. (Velký pátek) ((kompletní) záznam z 18.4.2014)

Ke stažení je kázání nebo celé obřady.Téma kázání: Legenda - rozhovor Ježíše s anděly o lásce k lidem,Velikonoční přání - modlitba před Křížem.Káže otec Marek Dunda při obřadu dne 18.4.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: 1. čtení: Iz …

Hlavně udržet kontinuitu

Mladý architekt Jan Rosík byl na začátku běžícího akademického roku zvolen předsedou pražského Vysokoškolského katolického hnutí (VKH Praha). Funkci převzal po Jakubu Dubovském, který toto žezlo držel po několik let a stál i u znovuoživení hnutí v poslední době. Zeptali …

Vzkříšeni jsme už byli…

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici (Kol 3,1)

Madagaskarští biskupové: Imperialističtí cizinci rozkládají kulturu genderovou teorií

V otevřeném dopise národu madagaskarští biskupové odsoudili imperialistické zahraniční vlivy popularizující „genderovou teorii“, o které tvrdí, že je v rozporu s kulturou

Korea: Demografická zima je národní katastrofou, vláda musí zasáhnout

Předseda korejské biskupské konference Mons. Peter Kang U-il okomentoval pro AsiaNews nejnovější, katastrofální údaje o klesající porodnosti: „Je to důsledek špatné vládní

Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí

Kristův Kříž je středem celého stvoření a celých dějin, průsečíkem, v němž se rozhoduje o věčnosti každého jednotlivého člověka; Kristův Kříž je Deskami, na nichž bylo "napsáno" Slovo Zákona, nového Zákona, Slovo, které se stalo tělem a jež má být "čteno" celou naší duší, …

Kázání z Vranova n. D. (Zelený čtvrtek) ((kompletní) záznam ze 17.4.2014)

(článek nemá anotaci)

starší články …
OK