Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Vatikánský magazín 907 (24.4.2017) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Úsvit nadějeKříž, kvas a světlo pro lidstvoRadost a služba, perly evangeliaDo Egypta, který touží po míruPod azurovým nebem 

"Tajemství víry"

Eucharistie je plodem a zpřítomněním oběti Boha, která je "veledílo Boží a počátek nového stvoření", jehož prvotinou je ve svém vzkříšení Ježíš Kristus: Hlava Těla Církve budovaného Jeho tělem obětovaným a vzkříšeným, zpřítomňovaným na pateně při každé mši svaté. K …

-Můj ...

Můj časJosef Florian, Stará Říše a Dobré dílo. Snad nejlépe tento fenomén z první poloviny minulého století charakterizuje pojem HODNOTA. Smysl pro trvalé a skutečné hodnoty čiší a vyčnívá ze všeho spojeného s Dobrým dílem. Kniha Můj čas – tempora mea – je deníkem jeho syna …

-Jak vysoko nad zemí je nebe, tak ...

Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.Zl 103,11

Příběh o nevěřícím Tomášovi má i jiná důležitá sdělení

(článek nemá anotaci)

-Radio Proglas - tipy na pořady tohoto ...

Radio Proglas - tipy na pořady tohoto týdne

Trápení se zdá nekonečné, zbytečné a nespravedlivé

Potom budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste …

Není možné mít vše, co chceme... Je třeba se rozhodovat.

Svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. Ovlivňuje nás reklama a slibuje nám nekonečné štěstí. Reklama ale jen využívá naši neomezenou touhu po všem. Všechno ale mít nemůžeme. Je třeba se rozhodovat.

Neděle Božího milosrdenství – vstupní modlitba a komentář

Druhá neděle velikonoční je nazývána nedělí Božího milosrdenství. Jedná se o ozvěnu velikonočního Žalmu 118 (117). V textu naleznete vstupní modlitbu, rozbor textu + zamyšlení.

-„O čem to spolu cestou ...

„O čem to spolu cestou rozmlouváte?“Lk 24,17

Egyptští křesťané zpívají: Vstal z mrtvých a smrt nemá žádnou moc (krátký VIDEOSPOT s překladem)

(článek nemá anotaci)

Totožnost Kristova těla

Učitel Církve sv. Augustin (+430) proti popíračům tělesného Kristova vzkříšení jasně zastává a brání na základě výpovědí Písma realitu a totožnost Kristova vzkříšeného těla.

Dary Vzkříšeného nám pomáhají...

(článek nemá anotaci)

-Proč hledáte živého mezi ...

Proč hledáte živého mezi mrtvými?Lk 24,5

Velikonoční homilie (Peri Pascha)

Mnoho z děl církevních otců a starověkých křesťanských autorů se, žel, během věků ztratilo. O to větší pak je radost, podaří-li se znovu nalézt jedno z takovýchto ztracených děl, což platí i o vzácné velikonoční homilii Melitóna ze Sard (2. stol.), biskupa a apologety, …

A co já s tím?

Marie Magdalská a druhá Marie se přišly podívat se na hrob. Anděl Páně k nim promluvil: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl…“ (srov. Mt 28,1-10)

-Velikonoční oktáv na vlnách Proglasu ...

Velikonoční oktáv na vlnách Proglasu

Duše si přeje zemřít s Ježíšem

Báseň slezského barokního mystického básníka a konvertity ke katolicismu Johanna Schefflera (+1677), známého spíše pod pseudonymem Angelus Silesius ("Anděl Slezský"), o spojení duše křesťana s umučeným Kristem.

-Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ...

Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ... svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny. Iz 53,11

List jistému vznešenému prelátovi

Kříž golgotský vyrůstá z jiného kříže Pána Boha: z kříže touhy po spáse svého stvoření, pro niž prolil svoji boholidskou krev a obětoval své tělo. A ten je nám také imperativem k nemarnění svého krátkého pozemského času a k obrácení se od své sebelásky směrem k milování …

starší články …
OK