Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

-Další prázdninové tipy z vysílání ...

Další prázdninové tipy z vysílání

Jako přirozené světlo

Svědectví ze života karmelitky sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878), které zapsal její duchovní vůdce Pierre Estrate (+1910), o tom, jak jí sám Pán zodpověděl otázku, jak je možné, že On je zároveň přítomný ve všech konsekrovaných hostiích na celém světě.

Když máme pocit, že s námi Bůh není...

Zachraňuje mě tvá pravice. Hospodin pro mě dokončí, co začal. Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj! (srov. Ž 138, 7-8))

-Nebuď nenasytný při žádném ...

Nebuď nenasytný při žádném hodování.Sir 37,29

Po těžké nemoci zemřel jezuitský biskup Nicolaus Messmer

Kyrgyzstán. V hlavním městě Biškeku zemřel 18. července ráno po těžké nemoci apoštolský administrátor Nikolaus Messmer. Tento 62letý jezuita německého původu se narodil v Karagandě v katolické rodině, která byla v 50. letech minulého století za komunistického režimu …

´Máš mapu?´zeptal se mě indián. Kývl jsem. ´Dám ti lepší.´

Pouštět se na průzkumy v jihoamerických pralesech není jednoduché ani pro toho, kdo se chlubí, že je v nich jako doma. Říkávám, že se tam vyznám jako doma na návsi. Samozřejmě že přeháním. I když má člověk sebevíc zkušeností, nikdy neví, jestli se vrátí.

Sociální nauka církve V. - Sociální encyklika Quadragesimo anno

Pátý díl o sociální nauce katolické církve nás seznamuje s encyklikou Quadragesimo anno, kterou v roce 1931 vydal papež Pius XI. K ekonomickému vývoji například Pius XI. řekl: "Svobodná soutěž ponechává naživu pouze ty životaschopnější; jinými slovy ty nejnásilnější a ty, …

Kázání z Vranova n. D. (14. neděle v mezidobí, cyklus C) (záznam ze 3.7.2016)

Téma: Příklad šíření pokoje,přiblížení Božího království,k čemu je nepochopitelný kříž.Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 3.7.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Přednáška o Gulagu: http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=1371Čtení: …

Kázání z Vranova n. D. (13. neděle v mezidobí, cyklus C) (záznam z 26.6.2016)

Téma: věrnost k povolání,smrt, církev a křest,jaký je řádný život.Káže otec Jiří Balabán při bohoslužbě dne 26.6.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: www.vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

Kázání z Vranova n. D. (12. neděle v mezidobí, cyklus C) (záznam z 19.6.2016)

Téma: Dvě základní prosby,jaký má Bůh o nás sen,kdo je a má pro nás být Ježíš.Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 19.6.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: www.vira.cz/Nedelni-liturgie/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

Litoval jste někdy, že jste se stal knězem?

(článek nemá anotaci)

O prostotě I.

Rozjímání o prostotě, které na základě výroků, učení a příkladů katolických světců sestavil Johann Peter Silbert (1777-1844).

Kázání z Vranova n. D. (děkovná mše svatá za 20 let FATYMu) (záznam z 18.6.2016)

Téma: Mše sv. jako díkůvzdání,Kodex církevního práva a podpora společenství,příběhy z počátků Farního týmu (FATYMu) k povzbuzení vděčnosti.Káže otec Pavel Zahradníček při bohoslužbě dne 18.6.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: …

Kázání z Vranova n. D. (11. neděle v mezidobí, cyklus C) (záznam z 12.6.2016)

Téma: Ježíšova poslušnost zákonu a milosrdenství,upřímná lítost,ctnosti pokory, lásky a úcty.Káže otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 12.6.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Omluva: v záznamu chybí úvod Evangelia.Čtení: …

-Nalaďte si nás! ...

Nalaďte si nás!

Vatikánský magazín 871 (18.7.2016) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra)

Se srdcem v KrakověRekonstrukce EkvádoruDům života a nadějeKniha přírodyNový lesk Baziliky Narození 

Řeholnice na křídlech: Mary Aquinas Kinskey OFM

Mary Aquinas Kinskeyová, OFM byla americká františkánka, kterou Letectvo Spojených států Amerických (USAF) ocenilo za „význačný přínos k pokroku letectva v zájmu národní bezpečnosti a světového míru“.

Když nestíháme, je dobré se zastavit

Marie se posadila Ježíši k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k Ježíši a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti …

Kázání z Vranova n. D. (10. neděle v mezidobí, cyklus C) (záznam z 5.6.2016)

Téma: Připravenost na smrt,Svaté brány milosrdenství,příběh o prožití Svatého roku milosrdenství.Káže otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 5.6.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: www.vira.cz/Nedelni-liturgie/10-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html

-...nedávej mi chudobu ani bohatství! ...

...nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.Pr 30,8

starší články …
OK