Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Litanie ke Kristu Králi

Kriste, Králi všeho tvorstva, smiluj se nad námi. Kriste, Králi národů, Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nebe i země, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)

Odhodlat se k maličkosti, (mnohdy) maličkost vůbec není

Ježíš jim řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, pro mne jste udělali.“ (srov. Mt 25,31-46)

Čest a sláva nesmrtelnému Králi (Jan Pavel II.)

Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků! Dej nám prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...

Na pomoc českým dětem v Norsku se za deset dní vybralo čtvrt milionu

Ve finanční sbírce na advokáty pro paní Evu Michalákovou, které byly v Norsku odebrány její děti, se za deset dní vybralo čtvrt milionů korun. Do sbírky, kterou iniciovali poslanci

Co vede ke spokojenému životu?

Když se zaměříme na to, co potřebujeme, zjistíme, že ty potřeby narůstají. Když své myšlenky soustředíme na to, co nemáme, brzy budeme myslet na další věci, o kterých jsme dříve ani nevěděli, že by nám mohly scházet - a bude nám hůř! Když se zaměříme na ztrátu, zvyšuje se …

-V šesti dnech učinil Hospodin nebe i ...

V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.Ex 20,11

Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách

Nejčtenější italský katolický týdeník Famiglia Cristiana zveřejnil desatero pro rodiče, jak se bránit genderové ideologii ve školách. Tisícová manifestace v historickém jádru

Pákistánská vláda selhala při ochraně práva na život svých občanů

Prohlášení podepsané předsedou komise P. Emmanuelem Yousafem a sekretářem Cecilem Shanem Chaudhrym „odsuzuje brutální vraždu křesťanských manželů Shahzada a Shamy Masih“

Katoličtí voliči při amerických volbách v souladu s celkovým trendem

Podle výsledného průzkumu zveřejněného v New York Times se američtí katoličtí voliči při letošních volbách do Kongresu přiklonili k republikánským kandidátům, což odpovídá

Biskupové potvrzují: Očkování proti tetanu je maskovaný program na kontrolu porodnosti

Církvi se podařilo získat několik dávek vakcíny, které byly analyzovány ve čtyřech různých laboratořích v Keni i v zahraničí. „Chceme tímto oznámit, že všechny testy

Církev, všeobecné povolání ke svatosti

Velkým darem Druhého vatikánského koncilu bylo obnovené chápání církve založené na společenství a také nové porozumění principu autority a hierarchii v této perspektivě. Pomohlo nám to porozumět lépe tomu, proč všichni křesťané mají jakožto pokřtění před Pánem tutéž …

-Vybíráme z pořadů na Proglasu ...

Vybíráme z pořadů na Proglasu

Dopisy Markétě 11

"Raduji se z tvého štěstí, děkuji Pánu Bohu (a svaté Terezii) a prosím je, aby to štěstí stále rostlo a aby moje sestřička byla tak šťastná jako já," píše v jednom z dalších dopisů své rodné sestře Markétě blahoslavená karmelitka Alžběta od Trojice (+ 1906).

Nenávist ničí v první řadě toho, kdo nenávidí...

Jednou za mnou přišel jeden člověk s jedním osobním problémem. Na začátku našeho rozhovoru jsem se ho zeptal: “Máte v životě někoho, nějakého člověka, kterého nenávidíte?” Začal se smát a pověděl mi: “Samozřejmě, znám velmi mnoho lidí, které nenávidím.”  Zeptal jsem se: “A …

Jezuitští studentští kaplani hovořili o zraněních dnešní doby

Lisabon. Ve dnech 10. až 13. listopadu se uskutečnilo páté setkání jezuitských univerzitních kaplanů a jejich laických spolupracovníků. Téměř třicet účastníků ze všech koutů Evropy se tentokrát sjelo do Portugalska. Vedle přednášek, diskuzí a vzájemného sdílení zkušeností …

Lidé zaplnili kostel sv. Voršily

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil 17. listopadu od 10.00 hodin mši svatou ve zcela zaplněném kostele sv. Voršily na Národní třídě, kde v roce 1989 komunistická policie

Dopisy Markétě 13

(článek nemá anotaci)

Boží útěcha pro náš život: Duch svatý

Jednou z nejzákladnějších lidských zkušeností je nenaplněnost. Člověk je teprve na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. Duch svatý - osoba milující celou plností své …

-Vy jste byli povoláni ke svobodě, ...

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.Gal 5,13

Texty, články, promluvy-Do Prahy dorazí desetitisíce mladých ...

Do Prahy dorazí desetitisíce mladých lidí z východní i západní Evropy

starší články …
OK