Kde jste:

Křesťané.cz » Titulní stránka

Projekt je ve zkušebním provozu. Chyby a nápady prosím hlaste na jan.sedo zavináč krestane.cz. Děkujeme.


TESTUJTE NOVÝ vyhledávač křesťanských stránek


Denně aktualizovaný přehled článků s křesťanskou tématikou:

Nejen chlebem živ je člověk

Ježíš řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6, 35)

Jeden člověk měl dva syny - P. Angelo Scarano (Audio záznam přednášky z KCHK 2012)

(článek nemá anotaci)

Marnotratný Otec - P. Vojtěch Kodet (Audio záznam přednášky z KCHK 2012)

(článek nemá anotaci)

-Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc ...

Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!Zl 70,2

Hranice v manželství, které nejsou sdělovány, nefungují

Když na své hranice necháme dopadnout světlo vztahu, můžeme mít se svým partnerem plné spojení. Můžeme začít řešit problémy a aktivně milovat svého partnera i s tím, že budeme v zájmu vztahu riskovat konflikty. Viditelnost je jedinou cestou k uzdravení a růstu.

Po stopách sv. Ignáce v jubilejním roce

Manresa. O svátku sv. Ignáce z Loyoly, v pátek 31. července, zahájí španělští jezuité první jubilejní rok ignaciánské poutě z Loyoly do Manresy (Camino Ignaciano). Jubileum otevře slavnostní mše svatá v Manrese, kde byla nedávno nově zrekonstruována jeskyně sv. Ignáce; …

Dopisy Markétě 26

Poslední z dopisů rodné sestře Markétě od blahoslavené karmelitky Alžběty od Trojice (+ 1906). Alžběta sestře píše: "Prosím Ho, aby ti dal tuto lásku ke kříži, která činí světce svatými."

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Úmysl všeobecný: Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. Církev stojí na dobrovolnících. Církev žije tam, kde člověk rozvíjí schopnost svobodně přilnout k Bohu tím, že přijme z jeho rukou osobní poslání ve světě. Když papež František mluvil v římské …

Vatikánský magazín 825 (26.7.2015) (Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centrav)

Starostové pro lidskou ekologiiNářek postižených důlním průmyslemRodina a církev, jedno srdceOchrana sakrálního umění 

Papež František vyzval k propuštění uneseného italského jezuity

Vatikán. Ve středu 29. července si připomínáme dva roky od únosu italského jezuity Paola Dall´Oglio, který dlouhodobě působil v Sýrii a usiloval o mezináboženský dialog mezi křesťany a muslimy. K jeho propuštění vyzval při nedělní promluvě také papež František. „Za pár dnů …

-Tváří v tvář ...

Tváří v tvář utrpení„Do háje, Guy, jsi kněz, tak nám dej nějakou odpověď!“ „Žádnou nemám!“ Ale byl to tvůj Bůh, kdo stvořil utrpení a zlo, tak odpověz!“

Nad čím se můžeme rmoutit

Třetí z pěti dochovaných kázání německého dominikánského lektora Johanna Franka (14. stol.), které se spolu s dalšími autory eckhartovského okruhu zachovalo ve středověkém souboru textů "Paradisus animae intelligentis".

Homilie P. Michaela Slavíka (Audio záznam kázání z KCHK 2011)

Bible jako způsob úcty k Bohu v krizových podmínkách - Babylonské zajetí a Korea.Přejímání světských hodnot a vytváření podmínek pro Boží slovo.Rozsévač a pokušitel.ThDr. Michael Slavík byl rektorem pražského kněžského semináře, delegátem Mezinárodní služby katolické …

Homilie - P. Jiří Ramík (Audio záznam kázání z KCHK 2011)

Josef Egyptský, jeho bratři a Boží zásahy.Osobní problémy s P. Marií.Přítomnost P. Marie v církvi.P. Ramík je knězem Ostravsko-opavské diecéze.Děkujeme Pavlíně Pastýříkové za poskytnutí nahrávek pro TV-MIS. Informace o každoroční červencové Katolické charismatické …

-Z programu Proglasu - vybírejte ...

Z programu Proglasu - vybírejte

Proč se zpovídáme? A proč je to dobré?

Pro člověka je nesporně užitečné, když se zamyslí nad kvalitami a nekvalitami vlastního života.

Homilie - P. Tomáš Holub (Audio záznam kázání z KCHK 2011)

Co znamená svatební hostina pro člověka i Církev.Pochybnosti o vlastní účasti na radosti z Boha.Jak přistoupit k nevyslyšeným prosbám.Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. byl prvním vojenským kaplanem v AČR. Doktorskou práci měl na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve …

Nežít tak ´jak by se mělo´…

„Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali.“ (apoštol Pavel, Ef 4,1)

-Bůh zjednává opuštěným domov, on dává ...

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.Zl 68,7

Homilie - biskup Frant. Radkovský (Audio záznam kázání z KCHK 2011)

Člověk jako vysušená kost.Duch svatý v životě Ježíšově a našem.Nezastupitelná úloha komunit a hnutí v Církvi.Káže bývalý matematik, RNDr. František Radkovský, biskup plzeňský. Děkujeme Pavlíně Pastýříkové za poskytnutí nahrávek pro TV-MIS. Informace o každoroční červencové …

starší články …
OK