Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 24. září 2019 10:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: 24. září 2019 10:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 24. září 2019 10:35

-V týdnu od 23. září se můžete těšit ...

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.

Katolik.cz | 23. září 2019 03:05 |

-Kam bych mohl před tvým duchem jít, kam ...

Kam bych mohl před tvým duchem jít, kam bych mohl prchnout před tvou tváří? Vystoupil bych do nebe – jsi tam; ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!Zl 139,7

Katolik.cz | 23. září 2019 03:05 |

-Vyvstává tedy jednoduchá otázka: Musí ...

Vyvstává tedy jednoduchá otázka: Musí svět změnit postoj, nebo Církev svou věrnost Bohu? Robert Sarah

Katolik.cz | 16. září 2019 06:05 |

-Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však ...

Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.2 Sol 3,11

Katolik.cz | 9. září 2019 06:05 |

-V týdnu od 9. září naladíte na vlnách ...

V týdnu od 9. září naladíte na vlnách Proglasu například premiérové Čtení na pokračování z knihy Přítel Stesk od Zuzany Novákové nebo týdeník Mezi slovy věnovaný charismatické konferenci New Dawn.

Katolik.cz | 9. září 2019 03:05 |

-Myslím, že to je ono. Žijte v hloubi ...

Myslím, že to je ono. Žijte v hloubi své duše! Můj Mistr mi dává jasně pochopit, že tím (že budete žít v hloubi své duše) chce tvořit úžasné věci: jste povolána vzdávat čest Prostotě božského Bytí a oslavovat moc Jeho Lásky. Alžběta od Trojice

Katolik.cz | 2. září 2019 03:05 |

-V týdnu od 2. září se ve vysílání ...

V týdnu od 2. září se ve vysílání Proglasu můžete těšit například na nový vzdělávací cyklus Spojeni slovem: ženy a muži ve světové literatuře nebo na seriál Ekonomika společenství.

Katolik.cz | 1. září 2019 03:05 |

-V domě mého Otce je mnoho příbytků; ...

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.Jan 14,2

Katolik.cz | 31. srpna 2019 06:05 |

-V týdnu od 26. srpna naladíte na ...

V týdnu od 26. srpna naladíte na Proglasu například reportáž o projektu Dobrokáva nebo pořad věnovaný organizaci Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na hazardu.

Katolik.cz | 26. srpna 2019 03:05 |

-Rozhodně nemějte důvěru v sebe samou. ...

Rozhodně nemějte důvěru v sebe samou. Všechno dobro musíme očekávat z nebes. Pio z Pietrelciny

Katolik.cz | 26. srpna 2019 03:05 |

-V týdnu od 19. srpna se můžete ...

V týdnu od 19. srpna se můžete například těšit na reportáž o kurzu přežití, který absolvovali výherci soutěže Hrdina Barvínku, nebo na rozhovor s Mons. Václavem Malým k připomínce 21. srpna 1968.

Katolik.cz | 19. srpna 2019 03:05 |

-Což to všechno nestvořila má ...

Což to všechno nestvořila má ruka?Sk 7,50

Katolik.cz | 17. srpna 2019 03:05 |

-V přímém přenosu vám ze ...

V přímém přenosu vám ze Slováckého roku nabízíme v sobotu 17. srpna od 11. hodiny pořad Panna Maria, ochránkyně Moravy z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. V pořadu budou představeny duchovní skladby i lidové poutní písně, jež napříč staletími oslavovaly patronku a …

Katolik.cz | 11. srpna 2019 03:05 |

-...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě ...

...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.2Kor 9,6

Katolik.cz | 10. srpna 2019 06:05 |

-V týdnu od 5. srpna se můžete na vlnách ...

V týdnu od 5. srpna se můžete na vlnách Proglasu těšit na první besedu z jarní série Bez obav? věnované problematice Blízkého východu.

Katolik.cz | 5. srpna 2019 03:05 |

-On svým andělům vydal o tobě příkaz, ...

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.Zl 91,11

Katolik.cz | 3. srpna 2019 03:05 |

-Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - ...

Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim. Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. Matka Tereza

Katolik.cz | 29. července 2019 03:05 |

-V týdnu od 29. července se můžete na ...

V týdnu od 29. července se můžete na vlnách Proglasu těšit na rozhovor s operním pěvcem Adamem Plachetkou nebo na Folklórní okénko věnované 80. výročí národní poutí ke sv. Vavřinci a Chodským slavnostem.

Katolik.cz | 29. července 2019 03:05 |

-Neboj se, vždyť já jsem s tebou, ...

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.Iz 41,10

Katolik.cz | 27. července 2019 03:05 |

-V týdnu od 22. července se můžete na ...

V týdnu od 22. července se můžete na Proglasu těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.

Katolik.cz | 22. července 2019 03:05 |

-Těsná je brána a úzká cesta, která vede ...

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.Mt 7,14

Katolik.cz | 20. července 2019 05:05 |

-Budeš milovat Hospodina, svého Boha, ...

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo …

Katolik.cz | 16. července 2019 05:05 |

-Je pravda, že já mohu mluvit s Pánem, ...

Je pravda, že já mohu mluvit s Pánem, žádat jej okamžitě o odpuštění, úpěnlivě prosit. A Pán odpouští, okamžitě. Ale je důležité, že jdu do zpovědnice,… nechává mě pokleknout proti Matce církvi, která je povolána rozdávat Boží milosrdenství. papež František

Katolik.cz | 15. července 2019 05:05 |

-V týdnu od 15. července se můžete těšit ...

V týdnu od 15. července se můžete těšit na Kafemlýnek věnovaný fenoménu Pomalé módy nebo Barvínek o geocachingu.

Katolik.cz | 15. července 2019 03:05 |

Texty, články, promluvy-Časopis IN! - Prázdninové cestování...

Časopis IN! - Prázdninové cestování

Katolik.cz | 9. července 2019 07:05 |

-V týdnu od 8. července uslyšíte na ...

V týdnu od 8. července uslyšíte na Proglasu živé vstupy a přenosy mší svatých z Katolické charismatické konference nebo rozhovor s teologem a publicistou Zdeňkem A. Emingerem.

Katolik.cz | 8. července 2019 03:05 |

-Je to hluboká zkušenost vědět, že jsme ...

Je to hluboká zkušenost vědět, že jsme Bohem milováni a podporováni se všemi svými ranami a s celou svou malostí. Všichni jsme smrtelní a křehcí, ale všichni jsme rovněž vzácní a jedineční; všichni můžeme postupovat k větší svobodě. Jean Vanier

Katolik.cz | 8. července 2019 03:05 |

-V prvním prázdninovém týdnu se na ...

V prvním prázdninovém týdnu se na Proglasu můžete těšit na živá studia z akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě nebo pořad Křesťan a svět věnovaný vlakovým poutím do Lurd.

Katolik.cz | 1. července 2019 03:05 |

-...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho ...

...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. …

Katolik.cz | 29. června 2019 03:05 |

-V týdnu od 24. června naladíte na ...

V týdnu od 24. června naladíte na Proglasu přímý přenos pořadu Zpěváčci z Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.

Katolik.cz | 24. června 2019 03:05 |