Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 07:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 07:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 07:35

-Všichni jsou zbloudilí, zkažení ...

Všichni jsou zbloudilí, zkažení vesměs,nikdo už, nikdo z nich nekoná dobro.Zl 14,3

Katolik.cz | dnes 06:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 19. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 19. do 25. 2. 2018

Katolik.cz | 19. února 2018 04:05 |

-Nevíte snad, že ti, kteří běží na ...

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!1Kor 9,24

Katolik.cz | 17. února 2018 04:05 |

Katolík-„Postní kapky“ jsou ...

„Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život. Zajímavá nabídka od P. Petra Hofírka je k mání na webu, k zasílání do mailu a jako aplikace pro android.

Katolik.cz | 15. února 2018 07:05 |

-Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) ...

Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.Jl 2,13

Katolik.cz | 14. února 2018 07:05 |

Katolík-...Především vybízím vás, kdo patříte k ...

...Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále …

Katolik.cz | 14. února 2018 07:05 |

-Jako když někoho utěšuje matka, tak vás ...

Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva.Iz 66,13

Katolik.cz | 12. února 2018 06:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 12. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 12. 2. do 18. 2. 2018

Katolik.cz | 12. února 2018 04:05 |

-On svým andělům vydal o tobě příkaz, ...

On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.Zl 91,11

Katolik.cz | 7. února 2018 07:05 |

-Radio pro uši i pro duši ...

Radio pro uši i pro duši

Katolik.cz | 5. února 2018 09:05 |

-Když Ježíš poznal, čím se v mysli ...

Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“Lk 9,47

Katolik.cz | 31. ledna 2018 04:05 |

-Padá mi to z ...

Padá mi to z nebeČlověk kolem něčeho chodí a nevidí to, ale najednou přeskočí jiskra. Když se člověk zamiluje, taky neřeší, co přijde. A já jsem v tom Božím pozvání uslyšela, že to, co by mi doplnil manžel, a co by mi jinak chybělo - protože není dobře člověku samotnému, …

Katolik.cz | 27. ledna 2018 04:05 |

-Jako když se ptáci slétají k zemi , ...

Jako když se ptáci slétají k zemi , sype vločky sněhu, a ty usedají, jako by se snášela hejna kobylek. Jeho krásnou bělostí je oslněno oko a srdce žasne nad jeho přívalem.Sir 43,18

Katolik.cz | 26. ledna 2018 04:05 |

-Vysílání Radia Proglas je možné ...

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .

Katolik.cz | 22. ledna 2018 04:05 |

-TYRANIE – 20 lekcí z 20. ...

TYRANIE – 20 lekcí z 20. stoletíVykroč z řady. Někdo se toho musí odvážit. Dělat to co ostatní je snadné. Chovat se nebo mluvit jinak než většina ti může připadat zvláštní. Ale bez tohoto nepohodlí není svobody. Jakmile dáš příklad, kletba jménem status quo se prolomí a …

Katolik.cz | 20. ledna 2018 08:05 |

-Musíte se ve všem držet cesty, kterou ...

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Dt 5,33

Katolik.cz | 18. ledna 2018 07:05 |

-Vysílání Radia Proglas je možné ...

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .

Katolik.cz | 15. ledna 2018 04:05 |

-Tipy z vysílání Radia Proglas vy týdnu ...

Tipy z vysílání Radia Proglas vy týdnu od 8. do 14. ledna 2018

Katolik.cz | 8. ledna 2018 04:05 |

-Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť ...

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!Iz 60,1

Katolik.cz | 6. ledna 2018 18:05 |

Texty, články, promluvy-Poděkování za účast v Adventní sbírce...

Poděkování za účast v Adventní sbírce

Katolik.cz | 4. ledna 2018 13:05 |

-Žehnejte těm, kteří vás proklínají, ...

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.Lk 6,28

Katolik.cz | 1. ledna 2018 04:05 |

-Tipy k poslechu Proglasu v 1. týdnu ...

Tipy k poslechu Proglasu v 1. týdnu roku 2018

Katolik.cz | 31. prosince 2017 04:05 |

-Když vykonali všechno podle Zákona ...

Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.Lk 2,40

Katolik.cz | 30. prosince 2017 09:05 |

-... ačkoliv má božskou přirozenost, nic ...

... ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí.Fil 2,6

Katolik.cz | 24. prosince 2017 10:05 |

-Vánoční svátky na vlnách Proglasu ...

Vánoční svátky na vlnách Proglasu

Katolik.cz | 23. prosince 2017 04:05 |

-Advent s Proglasem ...

Advent s Proglasem

Katolik.cz | 18. prosince 2017 04:05 |

-To světlo ve tmě svítí a tma je ...

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.Jan 1,5

Katolik.cz | 17. prosince 2017 06:05 |

-Programové nabídka Proglasu na 50. ...

Programové nabídka Proglasu na 50. týden.

Katolik.cz | 11. prosince 2017 04:05 |

-„Jak je krásné vidět na horách nohy ...

„Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.Iz 52,7

Katolik.cz | 10. prosince 2017 06:05 |

-Očekávání ...

Očekávání VánocKdyž na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“.

Katolik.cz | 6. prosince 2017 08:05 |