Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz

Katolik.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Informace o katolicé církvi, denní liturgie, informace pro mládež, svědectví o Bohu, otázky a odpovědi-kontakt na kněze, soutěž, liturgický kalendář. Podrobně členěná seznamka a inzerce. …
Domovská stránka: http://www.katolik.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 7
Jmenné ID: katolik
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 11:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 11:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 11:35

-Vychovávej svého syna a pracuj na něm, ...

Vychovávej svého syna a pracuj na něm, abys nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost.Sir 30,13

Katolik.cz | 19. září 2017 03:05 |

-Zůstaň ...

Zůstaň matkou… musím říci, vaše Excelence, že jsme se rozhodli, že nebudeme nikdy vyprávět některé věci, které nám Naše Paní svěřila, teď však vidím, že budu asi nucena něco z toho říci, abych vysvětlila, kde Hyacinta načerpala tolik lásky k Ježíši, k utrpení, a ke …

Katolik.cz | 18. září 2017 03:05 |

-Tipy k poslechu Proglasu v týdnu od 18. ...

Tipy k poslechu Proglasu v týdnu od 18. září.

Katolik.cz | 18. září 2017 03:05 |

-Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ...

Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.Sir 7,22

Katolik.cz | 15. září 2017 06:05 |

-Podzim s Proglasem ...

Podzim s Proglasem

Katolik.cz | 11. září 2017 03:05 |

-Někteří sice kážou Krista také ze ...

Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom! Jen když …

Katolik.cz | 9. září 2017 08:05 |

-Klíčové otázky evangelia ...

Klíčové otázky evangelia „Vidíš tuto ženu?“ Jak se dívá Ježíš? „Neskrývej své slabosti, ale stavěj na nich! To nejhorší, co máš, se může stát tím nejlepším. Díky svým ranám se můžeš stát lékařem ran druhých. Ježíš té ženě neukládá, jak ho má milovat, ale přijímá její …

Katolik.cz | 9. září 2017 08:05 |

Texty, články, promluvy-Časopis IN! na měsíc září......

Časopis IN! na měsíc září...

Katolik.cz | 9. září 2017 03:05 |

-Tipy na pořady tohoto týdne ...

Tipy na pořady tohoto týdne

Katolik.cz | 2. září 2017 03:05 |

-Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro ...

Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“Mk 10,51

Katolik.cz | 31. srpna 2017 05:05 |

-Věrní a rozumní: kapitoly o ...

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilostiAutorka (socioložka a ekoložka) se celoživotně věnuje otázkám postavení člověka na tomto světě, jeho vztahem a vlivem k okolí a smyslem existence. Čerpá z nesmírně širokých pramenů od křesťanství, budhismu až po moderní …

Katolik.cz | 28. srpna 2017 14:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 28. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 28. 8. do 3. 9. 2017

Katolik.cz | 28. srpna 2017 03:05 |

-Syn ctí svého otce a služebník svého ...

Syn ctí svého otce a služebník svého pána. „Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: ‚Čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: ‚Čím …

Katolik.cz | 25. srpna 2017 03:05 |

-Vysílání Radia Proglas v týdnu od 21. ...

Vysílání Radia Proglas v týdnu od 21. 8. do 27. 8. 2017

Katolik.cz | 21. srpna 2017 03:05 |

-Hle, jsou darem Páně synové, jeho ...

Hle, jsou darem Páně synové, jeho vzácnou odměnou plod lůna. Čím jsou šípy ruce bojovné, tím jsou otci synové z let mládí. Šťasten, kdo jich plný toulec má...Zl 127,3

Katolik.cz | 20. srpna 2017 03:05 |

-"Velebí má duše Hospodina a můj ...

"Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, ... že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.Lk 1,46

Katolik.cz | 15. srpna 2017 05:05 |

-Tipy na pořady, které zachytíte na ...

Tipy na pořady, které zachytíte na vlnách Proglasu v tomto týdnu.

Katolik.cz | 13. srpna 2017 03:05 |

-„Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás ...

„Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.Num 13,27

Katolik.cz | 8. srpna 2017 03:05 |

-Tipy k polechu pořadů Proglasu v tomto ...

Tipy k polechu pořadů Proglasu v tomto týdnu

Katolik.cz | 6. srpna 2017 03:05 |

-Dáváš růst trávě pro dobytek i ...

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám...Zl 104,14

Katolik.cz | 4. srpna 2017 03:05 |

-Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v ...

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.Zl 37,5

Katolik.cz | 1. srpna 2017 03:05 |

-Zajímavé pořady na vlnách Proglasu v ...

Zajímavé pořady na vlnách Proglasu v týdnu od 31. 7 do 6.8. 2017

Katolik.cz | 30. července 2017 03:05 |

Zpráva-Brněnská akademie třetího věku - Kurz ...

Brněnská akademie třetího věku - Kurz Zdraví

Katolik.cz | 29. července 2017 03:05 |

-Než se hory zrodily, než vznikl svět a ...

Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Zl 90,2

Katolik.cz | 28. července 2017 03:05 |

-Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu ...

Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu je nám, že jsme se chvástali bohatstvím?Mdr 5,8

Katolik.cz | 25. července 2017 06:05 |

-Z pořadů na Radiu Proglas ...

Z pořadů na Radiu Proglas

Katolik.cz | 23. července 2017 03:05 |

Texty, články, promluvy-Prosba o Vaši pomoc - svou ...

Prosba o Vaši pomoc - svou krví můžete zachránit život

Katolik.cz | 21. července 2017 03:05 |

-... a ty přicházíš ke ...

... a ty přicházíš ke mně?Mt 3,14

Katolik.cz | 16. července 2017 03:05 |

-Léto s Proglasem ...

Léto s Proglasem

Katolik.cz | 16. července 2017 03:05 |

-Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní ...

Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.Iz 42,10

Katolik.cz | 13. července 2017 06:05 |