Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz

Jesuit.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Jesuit.cz, nejnovější články.
Domovská stránka: http://www.jesuit.cz
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 18
Jmenné ID: jesuit
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 14:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 14:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 14:35

Jubileum svatého Aloise Gonzagy

Papež František vyhlásil období od 9. března 2018 do 9. března 2019 za Rok svatého Aloise, patrona mládeže a studentů. Právě 9. března tohoto roku uplynulo čtyři sta padesát let od jeho narození. Svatý Alois, jehož památku slavíme 21. června, je považován za vzor čistoty a …

Jesuit.cz | dnes 13:05 |

Další kurz duchovního doprovázení je připraven

Olomouc. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Petera Tavela pořádá v akademickém roce 2018/2019 další kurz duchovního doprovázení. Teoretická část proběhne ve třech blocích v budově fakulty v Olomouci, praktická část v …

Jesuit.cz | včera 10:05 |

V Olomouci se otevírá další ročník kurzu duchovního doprovázení

Olomouc. V nadcházejícím akademickém roce 2018/2019 se zájemci již potřetí mohou přihlásit na kurz věnovaný duchovnímu doprovázení, který v rámci celoživotního vzdělávání nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Teoretická část kurzu bude …

Jesuit.cz | 16. června 2018 03:05 |

Ze života jezuitských komunit

Během jarních měsíců otec provinciál P. Josef Stuchlý navštívil komunity spolubratří po celé České republice i noviciát ve slovenském Ružomberku. Setkal se také se spolubratry, kteří převážně z důvodu nemoci žijí mimo bratrské společenství. P. Stuchlý strávil v každé …

Jesuit.cz | 15. června 2018 14:05 |

O duchovním životě po vzoru papeže Františka bude hovořit P. Michal Altrichter

Velehrad. V sobotu 16. června se na Velehradě uskuteční pouť děkanátů Kroměříž a Holešov za obnovu rodin a duchovní povolání. Do programu je zařazena přednáška jezuity P. Altrichtera nazvaná Podněty pro duchovní život od papeže Františka. Tuto pouť za rodiny a kněžská a …

Jesuit.cz | 14. června 2018 08:05 |

Devadesátiny v Japonsku

Ve středu 16. května dovršil jezuita otec Ludvík devadesát let života. Právě dny 9. až 29. května strávil se svými přáteli v Tokiu. O tuto cestu jsme se zajímali. Již je to asi dvacet let, co jste se po dlouholetém působení v japonském Tokiu vrátil do České republiky. Dříve …

Jesuit.cz | 12. června 2018 10:05 |

Zájem o křesťanství v Turecku roste

Anatolie. Biskup Paolo Bizzeti z Tovaryšstva Ježíšova pozval řeholní řády k působení v turecké Kapadocii. Zaznamenává totiž růst zájmu o křesťanství, má však velký nedostatek duchovních, kteří by mohli takové zájemce vést. Biskup Paolo Bizzeti se narodil 22. září 1947. V …

Jesuit.cz | 8. června 2018 13:05 |

Nahlédnutí do velehradského chrámu

Pod názvem Bazilika s tajemným světlem vysílá v těchto dnech TV Noe pětidílný pořad, který se na velehradský chrám dívá z různých úhlů pohledu. Od 9. do 15. června se 3. díl zaměří na stopy mučedníků, toto téma bude rozvíjet i 4. díl od 16. do 21. června. Pátý díl od 23. do …

Jesuit.cz | 7. června 2018 14:05 |

Slovenský jezuita Milan Lach jmenován sídelním biskupem parmským

Vatikán. Dosavadního apoštolského administrátora řeckokatolické eparchie Parma v USA Milana Lacha jmenoval 1. června papež František sídelním biskupem této oblasti. Eparchie Parma náleží do Pittsburgské řeckokatolické metropolitní církve sui iuris v USA. Založena byla v …

Jesuit.cz | 6. června 2018 07:05 |

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce. V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie. V síle tohoto …

Jesuit.cz | 5. června 2018 07:05 |

Výzva k modlitbám za posvěcení kněží

Svatý Hostýn. Před několika roky papež František stanovil, aby se slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova prožívala jako Den modliteb za posvěcení kněží. Kněží Olomoucké arcidiecéze si vykonají pouť za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně již 5. června. Věřící vyzývá olomoucký …

Jesuit.cz | 4. června 2018 12:05 |

Jezuité si vyprošovali nová řeholní povolání

Ružomberok. Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova uspořádala v sobotu 26. května pouť za povolání do kaple Panny Marie Sněžné v Trlenské dolině u Ružomberka. Pozvala i členy České provincie. Na tradiční provinční pouť za nová povolání do Tovaryšstva pozvali slovenští …

Jesuit.cz | 1. června 2018 03:05 |

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Úmysl všeobecný: Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti. „Nepřítel může zaujmout prostor království a působit škody plevelem.“ Moderní technologie nebo sociální sítě se mohou stát plevelem tam, kde v našem srdci najdou …

Jesuit.cz | 31. května 2018 14:05 |

Galerie elity národa o P. Františku Líznovi

V neděli 27. května vysílala Česká televize nový díl dokumentárního projektu GEN – Galerie elity národa, který zachycuje život a působení populárního kněze, jezuity, poutníka, vězeňského kaplana, chartisty, apoštola Romů, nositele řady vyznamenání otce Františka Lízny. Od …

Jesuit.cz | 31. května 2018 07:05 |

V Římě se konalo sympozium o křesťansko-arabském dědictví

Řím. Sympozium s názvem „Křesťansko-arabské dědictví a dialog mezi islámem a křesťanstvím“ proběhlo na Papežském východním institutu. Do programu bylo zařazeno i poděkování dlouholetému profesorovi P. Samiru Khalilovi Samiru SJ, který na začátku roku oslavil osmdesát let …

Jesuit.cz | 30. května 2018 07:05 |

Velehrad hostil Zlínský filmový festival

Velehrad. Ve dnech 25. května až 2. června probíhá ve Zlíně 58. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival, který má asi tři sta účastníků. V pondělí 28. května zavítali na Velehrad, kde byl program koncipován jako „výlet do neznáma“. Zlín Film Festival …

Jesuit.cz | 29. května 2018 07:05 |

Noc kostelů ve farnostech spravovaných jezuity

Desátý ročník 25. května provázel biblický verš „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ (1 Par 9,27). Byla to nabídka pro širokou veřejnost navštívit kostely a modlitebny a poznat jejich kulturní hodnotu, také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného …

Jesuit.cz | 26. května 2018 16:05 |

Církev potvrdila hrdinské ctnosti dvanácti Božích služebníků

Vatikán. Prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato předložil Svatému otci nové dekrety, které vypovídají o heroické ctnosti dvanácti Božích služebníků a služebnic z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Najdeme mezi nimi kardinála, biskupa a několik …

Jesuit.cz | 25. května 2018 08:05 |

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád bude v Olomouci

Olomouc. V olomoucké jezuitské komunitě budou mít možnost prožít víkend 15.–17. června mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit s životem v jezuitském řádu, s jeho …

Jesuit.cz | 23. května 2018 12:05 |

Portréty českých jezuitů na TV Noe

V rámci cyklu Léta letí k andělům můžeme ve středu 23. května od 21.05 hodin, v pátek 25. května od 13.25 hodin a v pondělí 28. května od 10.35 hodin shlédnout dokument o otci Heroldovi. V neděli 27. května od 6.15 hodin se nabízí pořad o kardinálu Špidlíkovi. Cyklus Léta …

Jesuit.cz | 23. května 2018 08:05 |

Sbor kardinálů se rozšíří o čtrnáct osob

Vatikán. Po polední modlitbě Regina caeli na slavnost Seslání Ducha svatého 20. května oznámil papež František, že 29. června při konzistoři bude jmenovat čtrnáct nových kardinálů. Mezi nimi jsou i jezuité Luis Ladaria, prefekt Kongregace pro nauku víry, a Pedro Barreto, …

Jesuit.cz | 22. května 2018 09:05 |

Velehradskou baziliku navštívila viceprezidentka Bulharska

Velehrad. V sobotu 19. května zavítala do velehradské baziliky viceprezidentka Bulharska Iljana Iotova. Při návštěvě České republiky v období bulharského předsednictví v Radě Evropské unie ji doprovázeli její spolupracovníci a velvyslanec Bulharska v České republice …

Jesuit.cz | 20. května 2018 09:05 |

Poutní místo Velehrad zve na koncerty

Velehrad. V neděli 20. května od 16.30 hodin se v bazilice uskuteční varhanní koncert ke sto šedesátému výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. O týden později, v neděli 27. května, proběhne koncert v česko-slovenské spolupráci k desátému výročí prohlášení Velehradu národní …

Jesuit.cz | 18. května 2018 03:05 |

Začalo sympózium o archivech římské inkvizice

Vatikán. Ve středu 15. května začalo třídenní sympozium, které připomene uplynutí dvaceti let od doby, kdy jsou badatelům z celého světa zpřístupněny archivy římské inkvizice. Účastní se ho čtyři desítky historiků z Itálie, dalších evropských zemí, ale i ze Spojených států …

Jesuit.cz | 17. května 2018 03:05 |

Reportážní seriál Pod syrským nebem

Italský měsíčník Cittá nuova – Nové město vydává reportážní seriál s názvem Pod syrským nebem. Jeho autorem je novinář, spisovatel a profesor mediální komunikace na Papežské univerzitě Gregoriana Michele Zanzucchi. Jeho sedmá reportáž z 5. května byla natočena přímo v …

Jesuit.cz | 16. května 2018 08:05 |

O jezuitech za stavovského povstání bude přednášet P. Miroslav Herold SJ

Praha. V úterý 22. května proběhne v Husově domě celodenní kolokvium s názvem „Náboženský exil v českých zemích v raném novověku“. Jedním ze tří hlavních přednášejících bude historik otec Herold. Bude hovořit o působení členů Tovaryšstva Ježíšova během stavovského povstání. …

Jesuit.cz | 14. května 2018 14:05 |

Angažovanost P. Adolfa Kajpra SJ mezi mládeží

Před sto lety 16. května 1918 se sjednotily předválečné organizace katolické mládeže ve Sdružení katolické mládeže. Ve své době se s nasazením jemu vlastním na jeho formaci podílel i jezuita P. Adolf Kajpr. Citujeme z úvodní kapitoly Vojtěcha Novotného ke knize Ministerium …

Jesuit.cz | 14. května 2018 11:05 |

P. Pavel Ambros přiblíží mariánskou úctu papeže Františka

Velehrad. Do programu pouti za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátu Uherské Hradiště 12. května a děkanátu Vsetín 26. května je zařazena přednáška jezuitského teologa P. Pavla Ambrose. Bude hovořit o tom, jak se projevuje mariánská úcta u papeže Františka. Jednotlivé …

Jesuit.cz | 11. května 2018 13:05 |

Jezuitští provinciálové ze střední a východní Evropy se setkali ve Vilniusu

Vilnius. Ve dnech 1. až 4. května se v litevském hlavním městě Vilniusu setkali provinciálové ze střední a východní Evropy. Na programu byly zprávy z generalátu v Římě; jezuitské programy, které se rozvíjejí v Evropě; ignaciánská výročí nedaleké budoucnosti. Hovořilo se o …

Jesuit.cz | 10. května 2018 14:05 |

Pojďte s námi na Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Svatá Hora. V sobotu 12. května se koná v poutním areálu na Svaté Hoře u Příbrami pouť Pražské arcidiecéze za duchovní povolání. Mladí jsou zváni již v předvečer do Dobříše, kde bude program zahájen přednáškou. Následovat bude noční putování na Svatou Horu spolu s …

Jesuit.cz | 8. května 2018 03:05 |