Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Jak Bůh sebe chválí a zpívá

Jak Bůh sebe chválí a zpívá

Německá středověká mystička Mechtilda Magdeburská (13. stol.) předestírá věčný chvalozpěv Trojjediného, jak jej zaznamenala do svého spisu "Tekoucí světlo Božství".

Importováno: 19. května 2018 (06:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2662