Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4) - Nalezení smyslu (logos) všech věcí

Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (2/4) - Nalezení smyslu (logos) všech věcí

Kontemplace je takovým způsobem poznání, kterým jako jediným lze pravdivě poznat jak Boha, tak i veškerou stvořenou skutečnost, která ve svém základě na Boha pouze odkazuje. Kontemplovat totiž znamená vidět pohledem Božím.

Importováno: 15. května 2019 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2748