Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty

Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty

Co vlastně uctíváme, vzdáváme-li úctu Nejsvětějšímu Srdci? A jaké má tato úcta teologické základy a biblická východiska? Na to ve stručnosti odpovídá druhá část textu o úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Importováno: 28. června 2019 (12:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2781