Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"

"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"

Sv. Cyril Alexandrijský (+444) zdůrazňuje a vysvětluje slova samotného Pána Ježíše, proč on musel po svém vzkříšení opět vystoupit tam, odkud k nám sestoupil, totiž ke svému Otci. A tím důvodem je, aby nám mohl seslat svého Ducha, který věřícím v Krista udělí věčný život, …

Importováno: 31. května 2019 (04:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://rev 10f8 ue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2756