Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Jedině od Boha je naše spása

Jedině od Boha je naše spása

Svým vzkříšením nám vtělený Bůh vydobyl i naše vzkříšení, tedy těm, kteří v Něho uvěřili, čímž naprosto odzbrojil a přemohl smrt i satana. Jen od Vzkříšeného je naše spása, neboť On je Bůh a zachránce a nápravce naší padlé lidské přirozenosti a přemožitel toho, který ji až …

Importováno: 10. května 2019 (07:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2750