Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Duch Svatý - Boží Oheň

Duch Svatý - Boží Oheň

Vlivný skotský středověký teolog Richard od Sv. Viktora (+1173) ve svém díle neprokazuje jen teologickou kompetentnost, ale i duchovní zanícení, podobně jako v následujícím drobném úryvku o Duchu Svatém z jeho slavného díla "O Trojici" ("De Trinitate").

Importováno: 14. května 2018 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2661