Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Mariánský rozměr tereziánského Karmelu

Mariánský rozměr tereziánského Karmelu

Jako je neoddělitelný Boží Syn od Panny Marie, podobně je neoddělitelná kontemplace od mariánské úcty, a proto je tato úcta k Panně Marii neoddělitelná i od kontemplativních řádů, např. karmelitánského, jak nás o tom ve vztahu k reformě tohoto řádu podle Terezie z Avily …

Importováno: 11. května 2018 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2660