Kde jste:

Křesťané.cz » Srpen 2011 » Neděle 7.8.2011

článků: 6

Jurčík: KDU-ČSL by měla usilovat o rozšíření registrovaného partnerství

Otevřený rozhovor se zakladatelem Pochodu pro rodinu a předsedou Mladých křesťanských demokratů Petrem Jurčíkem nejen o pochodu homosexuálů Prague Pride, podílu KDU-ČSL na současném stavu rodiny, registrovaném partnerství, Ladislavu Bátorovi a Petru Hájkovi.

ChristNet.cz | 7. srpna 2011 23:20 |

"Mám tě rád"

Co všechno se může skrývat ve větě "mám tě rád"? A jak je možné, že lidé, kteří se před pár lety či měsíci tolik milovali, se nenávidí? Co pro mě samotnou vlastně znamená, když někomu řeknu "mám tě ráda", a jak si přeložím, když to někdo řekne mě?

Revue Theofil | 7. srpna 2011 22:00 |

-To čiňte na mou ...

To čiňte na mou památku.

Katolik.cz | 7. srpna 2011 22:00 |

Vidíme-li jenom sebe, závisíme na větru

V evangeliu této neděle se setkáváme s Ježíšem, který se odebral na horu, aby se tam celou noc modlil. Pán v ústraní, vzdálen od lidu i od učedníků, manifestuje svůj důvěrný vztah s Otcem a nezbytnost modlit se o samotě, ve skrytu před vřavou světa.

RadioVaticana.cz | 7. srpna 2011 18:00 |

Média nejsou kolbištěm

Média nejsou kolbištěm, na kterém se ukáže vítězství pravdy nad lží, lásky nad nenávistí. Myslet si něco takového, by bylo znamením naivity nebo fanatismu.

RadioVaticana.cz | 7. srpna 2011 18:00 |

Co a jak máme VĚDĚT, abychom správně posuzovali a SOUDILI?

Někteří prohlásí: „Neměli bychom nikoho soudit! Neřekl snad Pán Ježíš: ‘Nesuďte, abyste nebyli souzeni’? Nenapsal Pavel: ‘Nesuďte nic před časem’? (1K 4,5).” Takové mohou být reakce lidí, kteří nerozumí citovaným veršům!... Jaké jsou ZNAKY NOVÉHO ŽIVOTA v těch, kdo byli …

Poutnici.com | 7. srpna 2011 18:00 |
« 6. srpna 2011 | 7. srpna 2011 | 8. srpna 2011 »