Kde jste:

Křesťané.cz » Srpen 2011 » Středa 10.8.2011

článků: 5

Kůrovec pohledem literárním aneb svět románů Karla Klostermanna

Mají pravdu ekologičtí aktivisté, kteří prosazují bezzásahovost, anebo pracovníci národního parku a někteří starostové, kteří chtějí s kůrovcem bojovat kácením? Podobné dilema se řešilo už mnohem dříve, v druhé polovině 19. století, a vědí o tom mnohé ti, kdo mají rádi …

ChristNet.cz | 10. srpna 2011 23:20 |

Povýšena nad anděly

"Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů", modlíme se v den slavnosti Nanebvzetí Panny Marie dle Breviáře. A proto, jak stojí tamtéž, "radujme se všichni a spolu s nimi oslavujme Boha!" A rozjímejme nad touto skutečností třeba spolu s českým dominikánem Koldou z Koldic …

Revue Theofil | 10. srpna 2011 22:00 |

-Vyvedl je na vysokou horu, kde byli ...

Vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.Mt 17,1

Katolik.cz | 10. srpna 2011 22:00 |

O místech modlitby

V každé době zasvěcovali muži i ženy svůj život Bohu jako mniši a mnišky, zakládali svoje komunity v místech obzvláště krásných na polích, návrších, v horách, na břehu jezer či moře, nebo i na malých ostrovech.

RadioVaticana.cz | 10. srpna 2011 14:40 |

Boží vůle nemusí být vždy to nejtěžší

Kdybychom si z řečtiny přeložili Mariino „staň se“ doslovně, znělo by: „Kéž se mi stane podle tvého slova!“ Nikoli rezignace, ani strach, „co zase Pán Bůh vymyslí“... Boží vůle nemusí být vždycky to nejlehčí, ale ani z principu to nejtěžší, jak si někdy představujeme. Ale v …

www.pastorace.cz | 10. srpna 2011 08:40 |
« 9. srpna 2011 | 10. srpna 2011 | 11. srpna 2011 »