Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz

RadioVaticana.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Domovská stránka: http://www.RadioVaticana.cz
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 6
Jmenné ID: radiovaticana-clanky
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 24. září 2019 03:05
Návratový kód: HTTP 301
RSS export naposledy zpracován: 21. května 2015 05:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 24. září 2019 13:49

Rodina: Výchova

Dnes budeme mluvit o otázce, která je pro rodinu podstatná, totiž o jejím přirozeném povolání vychovávat děti, aby rostli v odpovědnosti za sebe i za druhé.

RadioVaticana.cz | 20. května 2015 15:05 |

Nesnáze před synodou o rodině

Do Vatikánu přišly podněty biskupských konferencí k podzimní synodě o rodině. Nástupci sboru apoštolů zaslali dokumenty, na kterých se různými způsoby mohli podílet katolické organizace, popřípadě i jednotlivci.

RadioVaticana.cz | 17. května 2015 19:05 |

Jak dosvědčuji vzkříšeného Krista?

Homilie papeže Františka během kanonizační liturgie čtyřech řeholních sester na náměstí sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 17. května 2015 18:05 |

Miriam Baouardy a Marie Alfonzina

Plakáty vystavené poblíž betlémských kostelů oznamují, že Svatý otec František v neděli 17. května 2015 svatořečí palestinské řeholnice – Marii Alfonzinu a Miriam od ukřižovaného Ježíše, které budou prohlášeny za vůbec první palestinské svaté.

RadioVaticana.cz | 14. května 2015 18:05 |

Rodina: Tři slova

Dnešní katecheze je jakousi vstupní branou k sérii reflexí o životě rodiny, reálném rodinném životě s jeho dobami a událostmi. Na této vstupní bráně jsou napsána tři slova, která jsem již na tomto náměstí několikrát použil. Jsou to slova: „dovolíš?“, „děkuji“ a „promiň“.

RadioVaticana.cz | 13. května 2015 15:05 |

Charita není pouhá humanitární organizace

Homilie papeže Františka při mši ze zahájení zasedání Caritas Internationalis v bazilice sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 12. května 2015 17:05 |

Láska osvobozená od egoismu dává radost

Dnešní evangelium – z 15. kapitoly Jana – nás uvádí do večeřadla a podává nám Ježíšovo nové přikázání, které říká: „Toto je mé přikázání: milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).

RadioVaticana.cz | 10. května 2015 18:05 |

Ve spleti slov

Veřejný prostor je prosycený extrémy, mezi nimiž je stále méně patrná zlatá střední cesta. Nominalistická svévole ovládla prostor verbální komunikace.

RadioVaticana.cz | 10. května 2015 18:05 |

Rodina: Manželství, druhá část

V našem cyklu katechezí o rodině se dnes přímo dotkneme krásy křesťanského manželství. To není pouhý obřad, který se koná v kostele, s květinovou výzdobou, šaty a fotkami... Křesťanské manželství je svátost, která se slaví v církvi a která také vytváří církev, neboť dává …

RadioVaticana.cz | 6. května 2015 16:05 |

Nový způsob sjednocení s Ježíšem

Dnešní evangelium představuje Ježíše během Poslední večeře, ve chvíli, kdy ví, že Jeho smrt se blíží. Přišla Jeho hodina. Naposledy je se svými učedníky a chce tedy dobře vtisknout do jejich mysli jednu zásadní pravdu: i když už nebude fyzicky mezi nimi, mohou s Ním zůstat …

RadioVaticana.cz | 3. května 2015 18:05 |

Petrův nástupce reformuje sám sebe. Co to znamená?

Františkův pontifikát či přesněji jeho magisterium je obtížné škatulkovat podle intelektuálních kritérií, ale „věřící lid mu rozumí okamžitě, aniž by potřeboval autorizované interprety a popularizátory“ – říká rektor Katolické univerzity v Argentině, prof. Victor Manuel …

RadioVaticana.cz | 3. května 2015 18:05 |

Horlivost prvních misionářů nás provokuje

Homilie papeže Františka při mši v Papežské Severoamerické koleji na římském vršku Janikul.

RadioVaticana.cz | 2. května 2015 17:05 |

Rodina: Manželství

Naše reflexe o původním Božím plánu s lidským párem muže a ženy se po zastavení u dvou vyprávění z knihy Geneze nyní zaměří přímo k Ježíši.

RadioVaticana.cz | 29. dubna 2015 16:05 |

Vysvětlím vám, co je teologie lidu

Předmluva ke knize Úvod do teologie lidu (Introduzione alla teologia del popolo, Editrice Missionaria Italiana, 2015, stran 272) zveřejněná deníkem Avvenire 26. dubna 2015.

RadioVaticana.cz | 27. dubna 2015 17:05 |

Proč se Ježíš označil za Dobrého pastýře

Tato čtvrtá neděle velikonoční zvaná neděle Dobrého pastýře nás každoročně vybízí, abychom znovu a se stále novým úžasem objevovali tuto definici, kterou dal Ježíš sám Sobě, a interpretovali ji ve světle Jeho umučení, smrti a vzkříšení.

RadioVaticana.cz | 26. dubna 2015 18:05 |

O sexu jinak

Vzájemná sexuální přitažlivost umožňuje zásadní a nejvznešenější mezilidskou komunikaci, která má transcendentní povahu, protože vrcholí v Bohu, který je dárcem života.

RadioVaticana.cz | 26. dubna 2015 18:05 |

Rodina: Muž a žena, druhá část

V předchozí katechezi jsem se pozastavil u prvního biblického textu o stvoření lidské bytosti v první kapitole Geneze, kde se píše: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ (Gen 1,27). Dnes bych toto zamyšlení chtěl …

RadioVaticana.cz | 22. dubna 2015 17:05 |

Křesťansky svědčit znamená vydávat se všanc

V biblických čteních dnešní liturgie zní dvakrát slovo „svědkové“. Poprvé z úst Petra, který po uzdravení chromého u brány jeruzalémského chrámu, zvolá: „Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky“ (Sk 3,15). Podruhé z úst …

RadioVaticana.cz | 19. dubna 2015 16:05 |

Kardinál Tomáš Špidlík

Přesně před 5 lety, 16. dubna 2010, ve via Paolina 25, takřka ve stínu baziliky Santa Maria Maggiore, krátce po jednadvacáté hodině, odevzdal svou duši Pánu Tomáš Špidlík, kardinál Svaté církve římské.

RadioVaticana.cz | 19. dubna 2015 16:05 |

Rodina: Muž a žena

Dnešní katecheze se zaobírá ústředním aspektem tématu rodiny, totiž velkým darem, kterým Bůh obdařil lidstvo, když stvořil muže a ženu a ustanovil svátost manželství.

RadioVaticana.cz | 15. dubna 2015 17:05 |

Ďábel je vytříbený teolog

Papež František mluví o ďáblu, avšak církev všeobecně se o něm zmiňuje stále méně, prohlašuje sicilský exorcista o. Benigno Palilla. Františkánský kněz se účastní kurzu, který v tomto týdnu probíhá na Evropské univerzitě v Římě.

RadioVaticana.cz | 14. dubna 2015 16:05 |

Svět se mění obrácením našeho srdce

Homilie papeže Františka v neděli Božího Milosrdenství v bazilice sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 12. dubna 2015 19:05 |

Ježíš vychází vstříc požadavku nevěřícího učedníka

Dnes je osmý den po Velikonocích a Janovo evangelium nám podává dvě zjevení Zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům ve večeřadle: onoho večera o Velikonocích, kdy chyběl Tomáš, a o osm dní později za Tomášovy přítomnosti.

RadioVaticana.cz | 12. dubna 2015 18:05 |

Jubileum umožní vnímat vroucnost Ježíšovy lásky

Homilie papeže Františka při prvních nešporách neděle Božího milosrdenství v bazilice sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 11. dubna 2015 18:05 |

Misericordiae Vultus

Bula papeže Františka vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství.

RadioVaticana.cz | 11. dubna 2015 17:05 |

Rodina: Děti, druhá část

Cyklus katechezí o rodině dnes uzavřeme reflexí o dětech, které jsou nejkrásnějším plodem požehnání, jehož se muži a ženě od Boha dostalo. Mluvili jsme už o velkém daru, kterým jsou děti, a dnes musíme bohužel mluvit o „utrpeních“, jež mnohé z nich prožívají.

RadioVaticana.cz | 8. dubna 2015 16:05 |

Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením

Na Velikonoční pondělí nám evangelium (srov. Mt 28,8-15) podává, jak ženy, které se vydaly k Ježíšovu hrobu, zjistily, že je prázdný, a uviděly anděla, který jim oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých.

RadioVaticana.cz | 6. dubna 2015 18:05 |

Papež proti prolhanému optimismu

V letošním velikonočním poselství papež František konstatoval, že „svět je podroben obchodníkům se zbraněmi, kteří – jak spatra dodal – vydělávají na prolité krvi lidí.“ Tato konstatace zásadně odporuje vnímání tohoto světa, jak jej dnešnímu člověku komplexně a synteticky …

RadioVaticana.cz | 6. dubna 2015 18:05 |

Nepodléhat pýše, která živí násilí a války

Ježíš Kristus vstal z mrtvých! Nenávist byla přemožena láskou, smrt životem a temnoty byly vypuzeny světlem!

RadioVaticana.cz | 5. dubna 2015 16:05 |

Ze smrti do života lze přejít vstupem do tajemství

Homilie papeže Františka na Velikonoční vigilii v bazilice sv. Petra.

RadioVaticana.cz | 5. dubna 2015 03:05 |