Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Láska osvobozená od egoismu dává radost

Láska osvobozená od egoismu dává radost

Dnešní evangelium – z 15. kapitoly Jana – nás uvádí do večeřadla a podává nám Ježíšovo nové přikázání, které říká: „Toto je mé přikázání: milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).

Importováno: 10. května 2015 (18:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21852