Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Křesťansky svědčit znamená vydávat se všanc

Křesťansky svědčit znamená vydávat se všanc

V biblických čteních dnešní liturgie zní dvakrát slovo „svědkové“. Poprvé z úst Petra, který po uzdravení chromého u brány jeruzalémského chrámu, zvolá: „Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky“ (Sk 3,15). Podruhé z úst …

Importováno: 19. dubna 2015 (16:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21760