Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Proč se Ježíš označil za Dobrého pastýře

Proč se Ježíš označil za Dobrého pastýře

Tato čtvrtá neděle velikonoční zvaná neděle Dobrého pastýře nás každoročně vybízí, abychom znovu a se stále novým úžasem objevovali tuto definici, kterou dal Ježíš sám Sobě, a interpretovali ji ve světle Jeho umučení, smrti a vzkříšení.

Importováno: 26. dubna 2015 (18:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21792