Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením

Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením

Na Velikonoční pondělí nám evangelium (srov. Mt 28,8-15) podává, jak ženy, které se vydaly k Ježíšovu hrobu, zjistily, že je prázdný, a uviděly anděla, který jim oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých.

Importováno: 6. dubna 2015 (18:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21694