Kde jste:

Křesťané.cz » Duben 2015 » Úterý 7.4.2015

článků: 2

Studium pojm? (11.kap)

Praktické pojednání o n?kterých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom p?i jejich studiu m?li postupovat. "D?íve jsem bibli zav?el a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a za?ínám studovat. Od té doby má víra roste."

Poutnici.com | 7. dubna 2015 09:05 |

Kristus je den

Kristovým vzkříšením nám vzešel nikdy nekončící den, den věčného odpočinutí, jehož byl šabat pouhým předobrazem a zaslíbením. A tím dnem je sám Kristus, jak píše ve svém kázání svatý biskup Maxim Turínský (3.-4. stol.).

Revue Theofil | 7. dubna 2015 03:05 |
« 6. dubna 2015 | 7. dubna 2015 | 8. dubna 2015 »