Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Neodpuštění nás zbavuje radosti a pokoje

Neodpuštění nás zbavuje radosti a pokoje

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je …

Importováno: 7. dubna 2018 (07:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Neodpusteni-nas-zbavuje-radosti-a-pokoje.html