Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz

www.vira.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: www.vira.cz - 1
Domovská stránka: http://www.vira.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 2
Jmenné ID: vira
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 18:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 18:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 25. dubna 2018 06:05

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po tříleté sérii slov, která začínala slabikou „ne“ (Nespoutaný, Nesmrtelný, Nenahraditelný), se letos tématem stalo slovní spojení „Mezi námi“.

www.vira.cz | včera 03:05 |

Nepočítejte své vady na kráse

Milovaní, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! srv. 1J 3,1

www.vira.cz | 21. dubna 2018 05:05 |

Převoz ostatků kardinála Berana zpět do Prahy

Rozcestník ke zprávám a informacím v médiích

www.vira.cz | 20. dubna 2018 16:05 |

Je dobře, že jsi!

Tato slova platí pro každého člověka. I pro tebe, který právě čteš tyto řádky. Boží láska k nám totiž není podmíněna naší dokonalostí.

www.vira.cz | 18. dubna 2018 18:05 |

Josef Beran

* 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

www.vira.cz | 18. dubna 2018 18:05 |

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

www.vira.cz | 17. dubna 2018 16:05 |

Do toho mi, Bože, nemluv…

Kdo tvrdí: "Znám Boha", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Srov. 1 Jan 2,4-5

www.vira.cz | 14. dubna 2018 03:05 |

Duchovní cvičení s názvem: „Setkání v zahradě“ - židovské tance v Rožmitále pod Tř.

Přijeďte do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a izraelských tanců pro ženy s Monikou Podkalskou v termínu 13.–15. 4. 2018. Tyto tance nám slouží k radosti. Je v nich mnoho dávného moudra a radosti. Biblické tance jsou vyjádřením …

www.vira.cz | 12. dubna 2018 18:05 |

Neodpuštění je jako černá díra, která vysává naši energii. I když si to neuvědomujeme

Neodpuštění v nás utváří ložisko negativních emocí - uraženosti, vzteku, křivdy, závisti, nenávisti, odporu, strachu, úzkosti.

www.vira.cz | 11. dubna 2018 03:05 |

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

www.vira.cz | 8. dubna 2018 03:05 |

Neodpuštění nás zbavuje radosti a pokoje

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je …

www.vira.cz | 7. dubna 2018 07:05 |

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je sport etický? Na tyto a další otázky související s možná trochu neobvyklým spojením křesťanství a sportu odpovídá nové číslo časopisu Rodinný život.

www.vira.cz | 6. dubna 2018 18:05 |

Radost je původní Boží záměr

Radost je základní vlastnost Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu stejně jako stvoření a jako Boží iniciativa záchrany člověka. A nejde o klišé, o povrchní způsob nahlížení na život v intenci hesla „keep smiling - vždy s úsměvem“.

www.vira.cz | 3. dubna 2018 18:05 |

Dubnové číslo časopisu pro dívky IN!

Duben je takový veselý měsíc, doslova aprílový, který přímo vybízí k tomu, abychom se pořádně zasmáli. Nemusí jít jen o nějaký žertík. Nikdy neuškodí, když se zasmějeme třeba sami sobě. Ono s úsměvem jde všechno líp.

www.vira.cz | 3. dubna 2018 18:05 |

Aleluja

Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela

www.vira.cz | 2. dubna 2018 16:05 |

Vítězství je naše! Jistota, na které můžeme každý den stavět

"Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!" (Žl 118,24)

www.vira.cz | 31. března 2018 05:05 |

Zelený čtvrtek

Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

www.vira.cz | 28. března 2018 18:05 |

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás

Boha můžeme oslovovat důvěrně. Ve smrti na nás čeká mateřská náruč...

www.vira.cz | 28. března 2018 18:05 |

Pomozte rodině se třemi nemocnými dětmi

Nabízíme vám inspiraci, jak být kolem Velikonoc konkrétně nezištně nápomocní...

www.vira.cz | 27. března 2018 16:05 |

„Proč to děláš, Bože?“

„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu oblékli rudý plášť, upletli trnovou korunu a zdravili ho: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Když se mu dost naposmívali, vyvedli ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk 15, 17-20)

www.vira.cz | 24. března 2018 04:05 |

Nejdůležitější informace, jakou kdy lidstvo dostalo

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 21. března 2018 17:05 |

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď přibývají i sestava Nomads + Natives, formace Mate.O/TU a kapela Divine Attraction.

www.vira.cz | 19. března 2018 19:05 |

Každodenní ztráty, porážky, deziluze

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)

www.vira.cz | 17. března 2018 09:05 |

Rodíme se s prázdnotou a žízní v srdci

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 14. března 2018 04:05 |

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy, cool velikonoční párty.

www.vira.cz | 14. března 2018 04:05 |

A co bude pak?

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 16-17)

www.vira.cz | 10. března 2018 08:05 |

Žena podle Božího záměru

Svátek MDŽ („Mezinárodní den žen“ 8.3.) byl dříve ideologicky zneužit. To nás ale nemusí odradit od toho, připomenout si, čím je žena dle křesťanského pojetí…

www.vira.cz | 7. března 2018 08:05 |

Zdravý selský rozum nás snadno může uvést v omyl

"Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší …

www.vira.cz | 3. března 2018 06:05 |

Otázky rodiny ve světě a v církvi

Pohled na rodinu ze zorných úhlů několika oborů. Doporučujeme k přečtení.

www.vira.cz | 27. února 2018 17:05 |

Manželství a rodina dnes

Manželství a rodina dnes přestaly být společenskou normou a staly se dobrodružstvím.

www.vira.cz | 27. února 2018 17:05 |