Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz

www.vira.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek: www.vira.cz - 1
Domovská stránka: http://www.vira.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 2
Jmenné ID: vira
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: včera 08:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: včera 08:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: včera 20:05

On pozvedává náš život z prachu

Ježíš řekl: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“

www.vira.cz | 22. listopadu 2017 04:05 |

Únava, únava, únava...

„Pracuje s radostí....“ (srov. Př 31,13)

www.vira.cz | 18. listopadu 2017 08:05 |

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.

www.vira.cz | 16. listopadu 2017 17:05 |

Křesťan a politika? Jak (ne)?

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj - jestliže to vyžaduje spravedlnost.

www.vira.cz | 16. listopadu 2017 17:05 |

Každý z nás ovlivňuje druhé lidi a dějiny. Ani nevíme jak

Mnohdy se cítíme spíše jako „herci ve vedlejší roli“. Ale každý lidský život se dotýká mnoha jiných životů a málokdo tuší, jak mnoho ovlivňujeme ostatní…

www.vira.cz | 14. listopadu 2017 19:05 |

Má to smysl?!

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také …

www.vira.cz | 11. listopadu 2017 06:05 |

Sv. Lev Veliký

Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

www.vira.cz | 10. listopadu 2017 17:05 |

Rozhovor s Josefem Ptáčkem o imigraci, islámu, multikulturalismu a médiích

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 10. listopadu 2017 17:05 |

Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)

www.vira.cz | 4. listopadu 2017 04:05 |

Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.

www.vira.cz | 1. listopadu 2017 04:05 |

Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)

www.vira.cz | 28. října 2017 07:05 |

Jak by měl volit správný křesťan

Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.

www.vira.cz | 25. října 2017 07:05 |

Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

Co najdete v novém čísle časopisu?

www.vira.cz | 24. října 2017 18:05 |

„Politika není pro slušné lidi“

Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21

www.vira.cz | 21. října 2017 05:05 |

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).

www.vira.cz | 20. října 2017 03:05 |

Až zaklepeš bačkorama...

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?

www.vira.cz | 18. října 2017 18:05 |

Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8

www.vira.cz | 14. října 2017 03:05 |

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.

www.vira.cz | 12. října 2017 18:05 |

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!

www.vira.cz | 12. října 2017 18:05 |

Radost je přirozený stav života

Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je ale nekonečně mnoho…

www.vira.cz | 11. října 2017 03:05 |

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

www.vira.cz | 9. října 2017 05:05 |

To, čím si plníme hlavu, je důležité

Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)

www.vira.cz | 7. října 2017 07:05 |

Jak (ne)mluvit o sexu

Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.

www.vira.cz | 5. října 2017 03:05 |

Člověk člověku vlkem

(článek nemá anotaci)

www.vira.cz | 5. října 2017 03:05 |

Větší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

www.vira.cz | 30. září 2017 05:05 |

Nejsem sice super, ale určitě jsem lepší než ty

"Nejsem sice takový nebo onaký, ale jsem přinejmenším lepší než ty." Problém s tímto způsobem myšlení spočívá v tom, že se vždy najde někdo lepší než vy! Zapomeňte na tento způsob porovnávání…

www.vira.cz | 27. září 2017 18:05 |

Co když nás přemůže závist?

´Tihle poslední pracovali na vinici jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko', reptali dělníci proti hospodáři, když dostali svou mzdu. (Srov. Mt 20,11-12)

www.vira.cz | 23. září 2017 03:05 |

Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky,

i ty chybující

www.vira.cz | 20. září 2017 16:05 |

Člověk prahne po pomstě a odplatě

Populární romány a filmy o pomstě dokážou vždy strhnout mnoho lidí. Naznačuje to, jak hluboce toto téma prožíváme. Pomsta a fantazie o pomstě patří k nejsilnějším emocím, jež zakoušíme.

www.vira.cz | 20. září 2017 16:05 |

„Za co mě trestáš, Bože?“

Bůh s námi nejedná podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. (Žl 103,10)

www.vira.cz | 16. září 2017 07:05 |