Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Přílišná kritika, posměšky a přezdívky nás mohly zdeformovat…

Přílišná kritika, posměšky a přezdívky nás mohly zdeformovat…

Ježíš se od Jana nechal v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (srov. Mk 1,9-11)

Importováno: 6. ledna 2018 (04:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Prilisna-kritika-posmesky-a-prezdivky-nas-mohly-zdeformovat.html