Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Má to smysl?!

Má to smysl?!

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také …

Importováno: 11. listopadu 2017 (06:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Jaky-ma-muj-zivot-smysl.html