Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Ve vysokých horách jsem se naučil, jak je důležité držet se správné cesty

Ve vysokých horách jsem se naučil, jak je důležité držet se správné cesty

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,2-45)

Importováno: 10. května 2014 (07:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Ve-vysokych-horach-jsem-se-naucil-jak-je-dulezite-drzet-se-spravne-cesty.html