Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Rozeznat, co je pro mě dobré...

Rozeznat, co je pro mě dobré...

Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré… (Řím 12,2)

Importováno: 27. srpna 2011 (02:00), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Parni-lokomotiva.html