Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna

Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna

Ve čtvrtém století probíhal teologický zápas o správné terminologické uchopení tajemství Nejsvětější Trojice. Mezi nejvýznamnější "zápasníky" té doby patřili tzv. kappadočtí otcové, z jejichž okruhu pochází mj. "List 38.", týkající se právě zmíněného zápasu a známý též pod …

Importováno: 16. června 2019 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2761