Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Henri de Lubac: Meditace o církvi

Henri de Lubac: Meditace o církvi

KNIHA - Henri de Lubac: Meditace o církvi. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 339 s., ISBN: 978-80-7195-120-9; přel. T. Parma.

Importováno: 20. května 2015 (12:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2246