Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 5 - Kontext

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 5 - Kontext

"Kniha Zjevení svatého Jana patří ke skvostům Nového zákona. A to nejen pro svůj obsah a barvité líčení obrazů, ale i pro zvláštní teologické zpracování Starého zákona, které v sobě obsahuje," píše ve své exegezi perikopy o Novém Jeruzalému, která je postupně zveřejňována v …

Importováno: 27. dubna 2015 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1927