Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity

Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity

"Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus" (Gal 2,20) - to je cíl představený nám apoštolem Pavlem, ale i tajemným autorem z 5. století, skrývajícím se pod jménem Pavlova učedníka Dionýsia, který se obrátil v důsledku Pavlova kázání o "neznámém Bohu" na Areopagu.

Importováno: 22. dubna 2015 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2222