Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Eucharistie, záruka vzkříšení

Eucharistie, záruka vzkříšení

Bůh se v Ježíši Kristu stal cele člověkem, aby zachránil celého člověka - jeho duši i tělo. Syn Boží své tělo pak obětoval na Kříži, aby nás vykoupil ze smrti, a dal nám na této své spásné oběti účast zejména skrze eucharistické způsoby chleba a vína, abychom byli na konci …

Importováno: 14. května 2014 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2068