Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Duchovní život - Čím je? Čeho se týká? Jak se projevuje?

Duchovní život - Čím je? Čeho se týká? Jak se projevuje?

O duchovním životě mluvíme většinou s naprostou samozřejmostí a bez potřeby nad samotným označením příliš přemýšlet. Ale víme skutečně, co tím míníme, když říkáme "duchovní život"? A máme na mysli totéž, když si o duchovním životě povídáme s jinou osobou, ať už jde o naše …

Importováno: 21. srpna 2011 (22:00), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1625