Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Rodina: Muž a žena, druhá část

Rodina: Muž a žena, druhá část

V předchozí katechezi jsem se pozastavil u prvního biblického textu o stvoření lidské bytosti v první kapitole Geneze, kde se píše: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvořil je jako muže a ženu“ (Gen 1,27). Dnes bych toto zamyšlení chtěl …

Importováno: 22. dubna 2015 (17:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21775