Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Ježíš vychází vstříc požadavku nevěřícího učedníka

Ježíš vychází vstříc požadavku nevěřícího učedníka

Dnes je osmý den po Velikonocích a Janovo evangelium nám podává dvě zjevení Zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům ve večeřadle: onoho večera o Velikonocích, kdy chyběl Tomáš, a o osm dní později za Tomášovy přítomnosti.

Importováno: 12. dubna 2015 (18:05), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21722