Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Darem víry dostáváme nejcennější motiv života

Darem víry dostáváme nejcennější motiv života

Jsem rád, že vás mohu srdečně přivítat, zejména rodiče, kmotry a 21 novorozených dětí, kterým budu moci za chvíli s potěšením udělit svátost křtu. Jak už je tradicí, konáme i letos tento obřad v rámci eucharistické liturgie ze svátku Křtu Páně.

Importováno: 9. ledna 2011 (17:20), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13941