Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » RadioVaticana.cz » Pokoje se nedosáhne ekonomickou či mediální mocí

Pokoje se nedosáhne ekonomickou či mediální mocí

První Angelus roku 2011 je mi příležitostí, abych popřál všem pokoj a dobro, přičemž vás svěřuji přímluvě Nejsvětější Panny, kterou si dnes připomínáme jako Matku Boží.

Importováno: 1. ledna 2011 (18:20), RadioVaticana.cz

Trvalý odkaz: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13903