Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Jak našel rabín Mesiáše?

Jak našel rabín Mesiáše?

Jeden z vynikajících rabínů v Uhersku z minulé generace byl J.Lichtenstien, zemský rabín v Tápio-Szele. Byl velmi ctěn židy i křesťany a zemřel roku 1901 v pokročilém věku 85. let. Jednou se mu dostal do ruky Nový zákon. Začal ho číst. Byl překvapený a nadmíru rozveselen …

Importováno: 18. ledna 2011 (22:20), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/jak-nasel-rabin-mesiase.html