Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) ...

-Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) ...

Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.Jl 2,13

Importováno: 14. února 2018 (07:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=659