Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » K českému překladu de Lubacovy Meditace o církvi

K českému překladu de Lubacovy Meditace o církvi

V knize Méditation sur l’Église, která nyní, více než půl století po prvním francouzském vydání vychází také česky, shrnul autor své obsáhlé znalosti církevní tradice, a to v době, kdy eklesiologická debata uvnitř katolické církve, ale i v protestantské teologii byla vedena …

Importováno: 1. srpna 2011 (21:00), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=684