Kde jste:

Křesťané.cz » Květen 2015 » Sobota 16.5.2015

článků: 1

Možná se nám někdy chce ze světa vycouvat

Ježíš se modlil: „Otče, dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“ (Jan 17, 14-15.18)

www.vira.cz | 16. května 2015 05:05 |
« 15. května 2015 | 16. května 2015 | 17. května 2015 »