Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Res Claritatis » Německo: Konvertitů od islámu přibývá

Německo: Konvertitů od islámu přibývá

Náboženská obec Nejsvětější Trojice Samostatné evangelicko-luterské církve (SELK)v Lipsku roste. Třetina věřících jsou konvertité od islámu, převážně Íránci.

Importováno: 14. dubna 2015 (03:05), Res Claritatis

Trvalý odkaz: http://claritatis.cz//7155-Nemecko-Konvertitu-od-islamu-pribyva