Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Res Claritatis » Otevřený dopis britských kněží synodním otcům

Otevřený dopis britských kněží synodním otcům

Téměř 500 britských kněží podepsalo otevřený dopis biskupům, kteří se zúčastní říjnové synody o rodině, kde je žádají o jasné a nedvojznačné stanovisko na obranu tradičního učení o manželství. Dopis zní: „Po mimořádné synodě v říjnu 2014 vznikl zmatek ve věci mravního učení …

Importováno: 9. dubna 2015 (18:05), Res Claritatis

Trvalý odkaz: http://claritatis.cz//7147-Otevreny-dopis-britskych-knezi-synodnim-otcum