Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » ChristNet.cz » Čas u Augustina z Hippo

Čas u Augustina z Hippo

Křesťansky orientovaní filosofové často velmi silně ovlivňovali dějiny vědy. A jedním z nich byl nepochybně i svatý Augustin, který svými úvahami o čase obohatil nejen filosofii a teologii, ale také vědy speciální.

Importováno: 31. srpna 2011 (00:00), ChristNet.cz

Trvalý odkaz: http://www.christnet.cz/magazin/mag.asp?clanek=3706