Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » ChristNet.cz » Perspektivy církve ve světle II. vatikánského koncilu

Perspektivy církve ve světle II. vatikánského koncilu

Čas od času zaznívají výroky o tom, jaký byl před koncilem v církvi pořádek, že vše mělo řád a dobře fungovalo. Jako by vše fungovalo bez potíží, koncil nebyl potřeba a jen do všeho vnesl relativismus a zmatek. Zdá se ale být jasné, že tomu tak rozhodně nebylo. Snad to …

Importováno: 24. srpna 2011 (08:40), ChristNet.cz

Trvalý odkaz: http://www.christnet.cz/magazin/mag.asp?clanek=3701