Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » CHO.cz - články

CHO.cz - články

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Články, pořádané akce a další informace z prostředí charismatické obnovy
Domovská stránka: http://www.cho.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 10
Jmenné ID: cho
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: 23. září 2019 19:05
Návratový kód: HTTP 404
RSS export naposledy zpracován: 5. července 2010 07:40
Kontrola aktuálnosti naplánována na: 24. září 2019 20:57

Pomáháme nastartovat nebo restartovat vztah s Bohem ~ (rozhovor z KT)

První charismatická konference se konala ještě za totality v pražském Paláci kultury, pod patronátem Křesťanské misijní společnosti. Po pádu totality se začala konat zvlášť Křesťanská konference, pořádaná nadále KMS, a zvlášť Katolická charismatická konference, pořádaná …

CHO.cz - články | 27. června 2010 15:00 |

Jakým jazykem mluví Bůh?

Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky.

CHO.cz - články | 15. června 2010 09:00 |

Čím odpuštění není

Některé mylné představy o odpuštění nás mohou zablokovat a vyvolávat zbytečné pocity viny. Musíme je demaskovat, abychom se od nich osvobodili. Je nutné odstranit karikatury odpuštění.

CHO.cz - články | 8. června 2010 05:20 |

O modlitbě

Mnozí lidé čtou rádi dobré knihy, a to je dobře, ale nejlepší ze všeho je modlit se. Kdo však čte špatné knihy nebo jen noviny, ten se sám potrestá: Jeho duše hladoví, protože nemá potravu a radost, která je v Bohu.

CHO.cz - články | 3. června 2010 03:00 |

Modlitba v Duchu

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit...

CHO.cz - články | 29. května 2010 00:40 |

Stravující oheň

Duch svatý je oheň. A to nejen oheň, který zapaluje lidské srdce láskou, nadšením pro Boží dílo a touhou po Bohu živém, ale také oheň, který nás očišťuje...

CHO.cz - články | 19. května 2010 07:40 |

Litanie k Duchu svatému

Jako pomůcku pro takzvanou denní tichou chvíli s Písmem a k rozjímání liturgických textů na celý rok vydalo nedávno Karmelitánské nakladatelství praktickou knihu Petra Karase s názvem Boží slovo na každý den. V tomto článku přinášíme s laskavým svolením nakladatelství text …

CHO.cz - články | 5. května 2010 00:40 |

Ranní modlitby za Prahu

Ve středu 5. května 2010 od 6:45 hod. se na schodech před Národním muzeem na Václavském náměstí v Praze uskuteční další Ranní modlitební setkání za Prahu. Informují o tom internetové stránky Křesťanské misijní společnosti (KMS).

CHO.cz - články | 4. května 2010 12:40 |

Boží slovo a Boží Duch

Ve zjevení nám Duch dává slovo („lidé oznamovali Boží výroky proto, že je k tomu přiměl Duch svatý“ – 2 Petr 1,21) a zároveň totéž slovo – Písmo –, jestliže je čteme s vírou, nám dává Ducha svatého.

CHO.cz - články | 16. dubna 2010 02:00 |

Křesťané na celém světě se připravují na Velikonoce

Vstupujeme do Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí velikonočním triduem. Křesťané si během tohoto týdne připomínají Kristovo utrpení, které vyvrcholilo obětí na kříži.

CHO.cz - články | 30. března 2010 05:20 |

Aktuální program Katolické charismatické konference ~ již byl zveřejněn

Zde můžete najít program konference a za pár dní se i přihlásit:

CHO.cz - články | 17. března 2010 11:20 |

Setkání vedoucích modlitebních skupin CHO ~ již v dubnu

Setkání vedoucích modlitebních skupin CHO se koná od pátku 23.4. do soboty 24.4. již téměř tradičně na Vranově u Brna.

CHO.cz - články | 3. března 2010 16:20 |

Jestli se ti nic nedaří...

Jestli trpíš, jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, jestli tě tvoje láska opustila,

CHO.cz - články | 17. února 2010 22:00 |

Jdeme životem skoro v temnotách

Nejdřív jdeme životem skoro v temnotách. Bída roste. Na pomezí zoufalství voláme, Bože, pomoz! Bůh dlouho neodpovídá, asi jako ženě Kananejské (Mt 15,23). Až po čase říká: Podívej se na Krista!

CHO.cz - články | 4. ledna 2010 09:00 |

Víme, proč slavíme Vánoce?

Před lety, ještě za totality, jsem kdesi ve Slezsku čekala na vlak. Bylo to před Vánoci. Nechtěně jsem zaslechla rozhovor dvou mužů. Soudě podle hantýrky, jeden z nich byl zřejmě evangelík, možná dokonce evangelický pastor. Říkal něco ve smyslu: „Představ si, ti katolíci …

CHO.cz - články | 22. prosince 2009 01:40 |

Astrologie a Otcové

„Je pro křesťana astrologie zcela nepřijatelná?“ ptají se mnozí. Stručná odpověď zní: Ano. Chce-li být křesťan v souladu se svým vyznáním, neměl by přikládat víru astrologii ani horoskopům, založeným na znameních zvěrokruhu.

CHO.cz - články | 9. prosince 2009 19:00 |

O původu lenosti

Kde se lenost bere? Jak postupně vzrůstá v lidském životě?

CHO.cz - články | 22. listopadu 2009 10:00 |

Připravte cestu Páně

Návštěvníkům tohoto webu jsme přichystali k poslechu i ke stažení zvukový záznam z adventní duchovní obnovy P.Vojtěcha Kodeta, která proběhla v adventní době roku 2008 v Ostravě-Přívoze.

CHO.cz - články | 10. listopadu 2009 03:00 |

Svátost smíření prožitá v Duchu svatém

Jedním ze symbolů Ducha svatého je oheň: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Mt 3,11).

CHO.cz - články | 7. listopadu 2009 01:20 |

Jediná spolehlivá naděje je v Bohu ~ Zamyšlení nad projevy papeže Benedikta XVI.

Kázání při mši v Brně – Tuřanech věnoval papež tématu naděje. Je to téma jeho encykliky Spe salvi a je to téma obecně lidské a vždy aktuální, protože bez naděje je velmi těžké postupovat životem tak, že usilujeme o dobro a dokonce jsme schopni pro ně i něco obětovat.

CHO.cz - články | 31. října 2009 10:00 |

Modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš

Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu,

CHO.cz - články | 30. října 2009 21:40 |

Objevení pravé radosti

Existují radosti, které nás otevírají druhým a určitým způsobem nás vnitřně posilují; dávají nám jistotu a důvěru v sebe sama, což nás následně uschopňuje lépe chápat naše skutečné potřeby a potřeby druhých a odpovídat na ně.

CHO.cz - články | 8. října 2009 20:20 |

Pohled z kostelních lavic

Varhany zaburácí. Věřící povstávají. Opozdilci dobíhají. Děti brečí. Kostelníci organizují lid. Zpěváci zpívají falešně. Děti znuděně zírají na vitráže. Vzduch je plný kadidla. Lid vstává a kleká na povel.

CHO.cz - články | 27. září 2009 03:00 |

Na ENTERcampu se Duch svatý dotýkal srdcí mladých

ENTER – tlačítko na klávesnici, které znamená „vstoupit, vejít“, dalo název letnímu táboru – ENTERcampu. Konal se na začátku prázdnin v Bavorově v jižních Čechách a byl určen pro mladé lidi mezi 15 a 22 lety, kteří chtěli nově vstoupit do vztahu s Bohem.

CHO.cz - články | 24. září 2009 01:40 |

Bůh nám dává sám sebe

Bůh nemůže dát víc než sám sebe. V Ježíši se nám Bůh cele daroval, to znamená, že nám dal všechno.

CHO.cz - články | 23. září 2009 01:00 |

Písmo svaté ve společenství

Několik užitečných návrhů i pro společnou modlitbu nad Písmem, jak je ve své knize uspořádal otec Petr Karas.

CHO.cz - články | 31. srpna 2009 01:00 |

Modlitba chval

Rozsah křesťanské modlitby je určen dvěma póly: pláčem a chválou. Říci něco o chvále je velmi obtížné. Křesťanská tradice nám ji podává jako velmi vznešenou, těžce dosažitelnou formu modlitby projevující se svou čistotou, nezištností a nezasloužeností.

CHO.cz - články | 25. srpna 2009 10:00 |

Výzbroj křesťana znamená vnitřní proměnu

Jednou mě v klášteře vyhledal podnikatel, který byl velmi nešťastný, neboť jeho obchody šly od deseti k pěti. Byl přesvědčen, že ho někdo proklel. Prosil proto, abych tu onu kletbu zrušil a šel požehnat jeho obchod.

CHO.cz - články | 20. srpna 2009 07:00 |

Aktivujte svou živou naději

Všichni asi víme, že naděje je ctnost poněkud zvláštní kategorie. Spolu s vírou a láskou patří mezi takzvané teologální neboli božské ctnosti, které údajně člověk obdrží darem od Boha už při křtu. Prostě jsou v základním „balíčku“, jak se dnes říká.

CHO.cz - články | 16. srpna 2009 04:40 |

Neměli mezi sebou žádná tajemství ~ Mezi mužem a ženou

Alfréd se se Zuzanou seznámil v roce 1985. Tři roky byli zasnoubeni a pak se vzali. Jemu bylo tehdy třicet, jí třiadvacet. Jejich vztah byl hned od počátku velmi hluboký. Společně probírali spoustu věcí a i o těch nejintimnějších záležitostech mluvili vždycky otevřeně. Když …

CHO.cz - články | 5. srpna 2009 01:40 |