Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Tiskové středisko ČBK » Noc Bible v Plečnikově kostele

Noc Bible v Plečnikově kostele

Sestry paulínky spolu s farností Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze pořádají již třetím rokem kontinuální četby z Písma svatého. Po Noci žalmů (2012) a Noci s apoštoly víry (2013) bude letošní ročník věnovaný Skutkům apoštolským a prvnímu list apoštola Pavla Korinťanům.

Importováno: 13. května 2014 (12:05), Tiskové středisko ČBK

Trvalý odkaz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/noc-bible-v-plecnikove-kostele/