Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Do toho mi, Bože, nemluv…

Do toho mi, Bože, nemluv…

Kdo tvrdí: "Znám Boha", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Srov. 1 Jan 2,4-5

Importováno: 14. dubna 2018 (03:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Do-toho-mi-Boze-nemluv.html