Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » A co bude pak?

A co bude pak?

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. (srov. J 3, 16-17)

Importováno: 10. března 2018 (08:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/A-co-bude-pak.html