Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

Abychom nakonec Kristu "byli podobni", jak píše apoštol Jan (srov. 1J 3,2), musíme si coby křesťané projít tím, čím si prošel sám náš Pán a Bůh Ježíš Kristus coby Hlava svého Těla - Církve, jak stručně a výstižně zvýrazňuje sv. Augustin (+430).

Importováno: 16. dubna 2018 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2655