Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Měsíční duchovní obnovy pod vedením P. Ludvíka Armbrustera

Měsíční duchovní obnovy pod vedením P. Ludvíka Armbrustera

Praha. Každý měsíc, zpravidla na první sobotu, se scházejí věřící v prostorách kostela svatého Ignáce na celodenní duchovní obnovu. Tuto nabídku jim dává již bezmála dvě desítky let P. Ludvík Armbruster, který je známý dlouholetým působením v Japonsku a v pozdější době až …

Importováno: 7. března 2018 (10:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1483